ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelikte Personel Güçlendirme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 155-160 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.155  

Hemşirelikte Personel Güçlendirme

Fatma Er1, Serap Altuntaş2
1Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,12000, Bingöl, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Erzurum

Personel güçlendirme; işbirliği, paylaşma ve birlikte çalışma yolu ile karşılıklı güvene dayalı olarak, çalışanların kendi faaliyet alanlarında karar vermelerine olanak sağlayan, kendilerini motive hissettikleri, bilgi ve uzmanlıklarına olan güvenlerinin arttığı ve kurumun amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları işleri yapmalarını sağlayan bir anlayış olarak ifade edilmektedir. Personeli güçlendirme, yöneticiler için bir yetki devretme anlamına gelirken; çalışanlar için, karar verme yetkisinin belirli sınırlar içinde kendilerine verilmesi anlamına gelmektedir.
Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yaşanan rekabet, küreselleşme, hizmet alanların beklentilerindeki değişim vb. nedeniyle hızla değişen ve gelişen günümüz koşullarında hemşirelik hizmetlerinin etkili olabilmesi için “personel güçlendirme” konusu önemini artırmıştır. Çağdaş örgütlerin faaliyetlerini etkili olarak sürdürebilmesi ancak güçlendirilmiş ve kendilerini örgüte adamış çalışanların varlığı ile mümkün olabilmektedir.
Hemşirelik hizmetlerinin istenen nitelikte, etkili ve verimli bir şekilde verilebilmesi için hemşirelerin otonomilerinin artırılması, kendi mesleki konularında kararlarını kendilerinin vermesi sağlanması yani güçlendirilmesi gerekmektedir.
Hemşirelerin güçlendirilmesinin sağlık bakım ortamındaki etkisinin kişisel, kurumsal ve hasta bakımı ile ilgili olumlu yönleri bulunmaktadır. Güçlendirilmiş hemşirelerin, yaptıkları işlerin ve sonuçlarının kendilerine ait olduğunu hissettikleri, daha fazla sorumluluk üstlenerek işlerin yapılmasında inisiyatif aldıkları, yaşanan sorunların daha hızlı çözülebildiği, bunun sonucunda da kurum içinde etkinliklerinin arttığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte hemşirelerin işlerinde daha doyumlu ve motive oldukları, daha az iş stresi ve tükenmişlik yaşadıkları belirtilmektedir.
Güçlendirilmiş çalışma ortamı hemşirelik uygulamalarının kontrolünün sağlanmasında, örgütsel bağlılığın artırılmasında, iş etkililiğinin ve performansının artırılmasında, işten ayrılma oranının azaltılmasında ve olumlu hasta bakım çıktılarının sağlanmasında da yararlıdır.
Yönetici hemşireler bu yararların sağlanması için hemşireleri karar verme ve performans değerleme sürecine katmalı, çalışma çevresinde bilgi paylaşımını sağlayarak hemşireler için gelişim ve eğitim fırsatları yaratmalı, hemşirelerin işlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olmalı, yetki devrederek ve sorumluluk vererek hemşireleri otonomik davranmaya teşvik etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Personel güçlendirme, sağlık, hemşirelik


Employee Empowerment in Nursing

Fatma Er1, Serap Altuntaş2
1Vocational School Of Health Services, Department Of Health Care Services, Bingöl University, 12000, Bingöl, Turkey
2Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing Management, Atatürk University,erzurum

Employee empowerment is a strategy enabling employees to make decisions about their jobs, to feel enthusiastic and to conduct efforts in accordance with their institutions they work for, depending on cooperation, sharing and mutual confidence. Empowering employee means transferring of power for administrators; whereas for the employees, it means getting the power of making decisions within certain limits. The issue of “employee empowerment” has also gained importance in health as in other sectors to provide an effective nursing service under contemporary conditions which are rapidly changing and developing due to competition, globalization and alteration in expectations of service fields. In order to have modern organizations working effectively, it is crucial to have employees who are empowered and dedicated to their institutions. Nurses should be given more autonomy to serve effectively and efficiently. Moreover, they must make decisions on their own in occupational issues, as well, which means they should be empowered. Empowerment of nurses has positive sides concerning personal and corporate development and patient care as well. Empowered nurses take responsibility of their work. Taking initiative solves problems and conflicts. This increases the employee’s efficiency in the institution. An empowered working condition will be useful in controlling of nursing implementations, increasing organizational dependence, job efficiency, performance, satisfaction and motivation, decreasing rate of leaving from job and providing affirmative patient care outputs. High ranking nurses should include nurses in decision-making and performance evaluation processes and create opportunities of self-development and education. They should also help the nurses get access to necessary sources to actualize their works and encourage them to autonomously behave by giving them power and responsibility.

Keywords: Employee empowerment, health, nursing


Fatma Er, Serap Altuntaş. Employee Empowerment in Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 155-160

Sorumlu Yazar: Fatma Er, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale