ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Çalışma
Determination of Nurses’ Innovative Behaviour and Their Views about the Factors Affecting Their Innovative Behaviour: A Qualitative Study in a University Hospital
Betül Sönmez, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2014.049  Sayfalar 49 - 59

5.
Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir Örneği
Factors Affecting The Qualıty Of Work Life Of Nurses: Example Of Balıkesir
Soner Ayaz, Kerime Derya Beydağ
doi: 10.5222/SHYD.2014.060  Sayfalar 60 - 69

6.
Hastanede Çalışan Sağlık Personeline Hasta/ Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet: Nedenleri ve İlgili Faktörler
The Violence Applied to Health Personnel Working at Hospitals by Patients/ Their Families: The Causes and Factors Regarding Violence
Havva Öztürk, Elif Babacan
doi: 10.5222/SHYD.2014.070  Sayfalar 70 - 80

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Relationship between the level of self-esteem and attitudes towards domestic violence of nursing students
Banu Tufan Koçak, Nihal Ünaldı Türkkan, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2014.081  Sayfalar 81 - 88

8.
Hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri ve etkileyen faktörler
Organizational citizenship behavior levels of nurses and effective factors
Serap Altuntaş, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2014.089  Sayfalar 89 - 98

DERLEME
9.
Mentorluk Sürecinin Hemşirelik Yönetimine Etkisi
Impact Of Mentoring Process To Nurse Management
Hanife Tiryaki Şen, Handan Alan
doi: 10.5222/SHYD.2014.099  Sayfalar 99 - 104

10.
Onkoloji Hemşireliğinde Antineoplastik İlaçların Güvenli Kullanımı
Safe Handling of Antineoplastic Drugs in Oncology Nursing
Rujnan Tuna
doi: 10.5222/SHYD.2014.105  Sayfalar 105 - 111 

LookUs & Online Makale