ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hastanede Çalışan Sağlık Personeline Hasta/ Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet: Nedenleri ve İlgili Faktörler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 70-80 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.070  

Hastanede Çalışan Sağlık Personeline Hasta/ Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet: Nedenleri ve İlgili Faktörler

Havva Öztürk1, Elif Babacan2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Trabzon
2Trabzon İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Trabzon

AMAÇ: Hastanelerde çalışan sağlık personeline, hasta/ yakınlarının tarafından uygulanan şiddeti, nedenlerini ve ilgili faktörleri belirlemektir.
YÖNTEMLER: Araştırma, Trabzon’da Sağlık Bakanlığına bağlı 12 hastaneye bir gün içinde başvuran 770 hasta ve bu kurumlarda çalışan 798 sağlık personeli ile yürütülmüştür. Veriler, hastalar ve sağlık personeli için ayrı geliştirilen, her iki grubunda demografik özellikleri ve sağlık personeline uygulanan şiddet ve nedenlerine yönelik soruları kapsayan anket ile toplanmıştır.
BULGULAR: Hastaların %35’i, sağlık personelinin %74’ü hastanelerde sağlık personeline şiddet uygulandığını görmüş ve her iki grupta şiddetin sözlü gerçekleştiğini açıklamıştır. Polikliniğe başvuran ve üniversite mezunu hasta/yakınları şiddeti daha çok hekimlerin ve tıbbi sekreterlerin hak ettiğini düşünmektedir (p<0.05). Ayrıca hastaların %52’si ve sağlık personelinin %68’i uygulanan şiddetin sağlık sisteminden, hastaların %36’sı ve sağlık personelinin %58’i hasta/yakınlarından, hastaların %30’u ve sağlık personelinin %15’i sağlık personelinden kaynaklandığını belirtmiştir. Her iki grupta hasta/ yakınları tarafından uygulanan şiddetin sistem kaynaklı nedenini; öncelikle poliklinik/ muayene için bekleme sürelerinin uzamasına, hasta/ yakınları kaynaklı nedenini; hasta/ yakınlarının sabırsız ve anlayışsız davranmasına ve sağlık personeli kaynaklı nedenini; sağlık personelinin ilgisiz/ duyarsız olmasına ya da hastaların ciddiye almamasına bağlamıştır.
SONUÇ: Hastanelerde hasta/yakınları tarafından sağlık personeline başta sözlü olmak üzere şiddet uygulanmakta ve şiddet olayları daha çok sistem yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, sağlık personeli, hasta, hastane.


The Violence Applied to Health Personnel Working at Hospitals by Patients/ Their Families: The Causes and Factors Regarding Violence

Havva Öztürk1, Elif Babacan2
1Nursing Department, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2General Secretariat Of Union Of Public Hospitals Of Trabzon, Turkey

OBJECTIVE: It was to determine violence, its reasons and factors used against the health personnel in hospitals, by patients/their families.
METHODS: The study was conducted with 770 patients who were admitted in a single day to 12 hospitals of the Ministry of Health in Trabzonas well as 798 health personnel working at those institutions. The data were collected between March 7th and 28th, 2012 by questionnaires developed separately for the patients and health personnel which composed of questions regarding the demographic characteristics of both groups and the violence used against the health personnel and its reasons.
RESULTS: Thirty five percent of the patients and 74% of the health personnel had witnessed the use of violence against the health personnel at the hospitals and both groups stated that violence was mostly verbal. Patients/their families holding a university degree who were admitted to the outclinic unit believed that mostly the doctors and medical secretaries deserved violence (p<0.05). In addition, 52% of the patients and 68% of the health personnel noted that the violence originates from the health system. On the other hand, 36% of the patients and 58% of the health personnel stated that it stems from the patients/their families while 30% of the patients and 15% of the health personnel stated the health personnel as the reason. In both groups, system-induced violence was correlated with primarily the prolongation of waiting time for examination/outpatient; patients/their families-induced violence was correlated with the impatient and unsympathetic behaviours of patients/their families; and health personnel-induced violence was correlated with the insensitive and indifferent behaviours of the health staff or their lack of attention to the patients.
CONCLUSION: It was determined that patients/their families use violence against the health personnel, which is mostly verbal and most of these events occur due to the insufficiencies of the health systems.

Keywords: Violence, health personnel, patient, hospital.


Havva Öztürk, Elif Babacan. The Violence Applied to Health Personnel Working at Hospitals by Patients/ Their Families: The Causes and Factors Regarding Violence. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 70-80

Sorumlu Yazar: Havva Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale