ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Mentorluk Sürecinin Hemşirelik Yönetimine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 99-104 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.099  

Mentorluk Sürecinin Hemşirelik Yönetimine Etkisi

Hanife Tiryaki Şen1, Handan Alan2
1İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Çanakkale

Mentorluk, eğitim süreci ile gerçek yaşam deneyimi arasında köprü kurmaya yarayan bir süreçtir. "Mentorluk" kavramı bireylerin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkaran, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesini sağlayan, motivasyon ve performanslarını yükselten, liderlik yeteneklerini geliştiren, kişisel gelişim sürecini hızlandıran, zorluklarla nasıl başa çıkılması gerektiğini öğreten, bireyi gereksiz risklerden koruyan bir yönetim anlayışıdır. Mentorluk çalışan doyumunu arttıran, hemşirelerin kendisini değersiz, güçsüz hissetmesini azaltan bir metottur. Hemşirelik yönetimi kendi çalışma ortamlarındaki mentorluğun önemini kavradığında iş doyumunu artırır, daha etkili hemşirelik bakımını sağlar ve daha kaliteli sağlık bakımı getirilerinin artmasına yol açar. Bu derleme makalede, mentorluğun kuramsal çerçevede tanımının yapılması ve yönetici hemşirelerin hemşirelik hizmetleri yönetiminde bu anlayışı benimsemesinin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Yöneticiler artık değişik roller oynamalarının gerekliliğini kabul ederek, yeni rolleri için “komuta ve kontrol” değil, “geliştirme, mentorluk” yaklaşımını benimsemektedirler. Genç çalışanların çalıştıkları sektöre, kuruma ve kurumun kültürüne daha rahat uyum sağlamaları, üstlerinin rehberliğinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle mentorluk günümüzde hem kurumlara hem de bireylere büyük artılar getiren hizmetlerin arasında yerini almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Yönetici Hemşire, Mentorluk


Impact Of Mentoring Process To Nurse Management

Hanife Tiryaki Şen1, Handan Alan2
1Istanbul Provincial Health Directorate, Istanbul, Turkey
2Çanakkale 18 March University Faculty Of Medicine, Education And Research Hospital, Çanakkale,turkey

Mentoring is a process which avail to bridge between training process and real life experience. Mentoring concept is a management mentality which discovers individual’s potential, maintains to explore strong and weak traits of them, increases motivations and performances of them, develops leadership skills of them, accelerates personel evolution process, introduces how to cope with difficulties, protects individual against unnecessary risks.Mentoring is a method which increases working satisfaction, decreases that nurses feel worthless and weak themselves. When nurse management understand importance of mentoring in their work environment they improve job satisfaction,maintain more effective health care, and bring about increasing of more qualified health care outcomes. In this eclectic article it was aimed that it would be defined mentoring in theoretical framework and ıit would be emphasized impotance of that nurse managers internalize this mentality in nurse manegement services.As managers approve necessity of having a new role anymore, they adopt “ development,mentoring”approach in stead of “command, control” approach for new roles. More comfortable orientations of young employees to institution and institution culture are actualized by guidances of their superiors. Concequently,nowadays,mentoring is situated in services which bring about great positives either institutions or individuals.

Keywords: Nurse, Nurse Management, Mentoring


Hanife Tiryaki Şen, Handan Alan. Impact Of Mentoring Process To Nurse Management. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 99-104

Sorumlu Yazar: Hanife Tiryaki Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale