ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 49-59 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.049  

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Çalışma

Betül Sönmez1, Aytolan Yıldırım2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

AMAÇ: Araştırma, hemşirelerin yenilikçi davranışlarının ve yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla planlandı.
YÖNTEMLER: Araştırma, niteliksel bir araştırma olarak dizayn edildi. Bir üniversite hastanesinde en az bir yıldır çalışan, eğitim düzeyi, çalıştığı birim ve görevi vb. bakımından birbirinden farklı olan 12 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler, yüz yüze görüşme tekniğinin kullanıldığı yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşme ile toplandı.
BULGULAR: Hemşirelerin genellikle başkaları tarafından geliştirilen yeniliği uyguladıkları belirlendi.Yenileşim sürecinde hemşirelerin, meslektaşlarını ve hemşire yöneticisini etkilemeye ve ikna etmeye çalıştıkları, risk alma ve tartışmadan uzak durdukları saptandı. Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörler, mesleki, bireysel, organizasyonel ve çevresel faktörler alt temaları altında kodlandı.
SONUÇ: Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlerin, literatürde belirtilen faktörler ile benzer olduğu görülmektedir. Çalışmamızda belirlenen mesleki ve organizasyonel faktörlerin, hemşirelerin yenilikçi davranışlarının geliştirilmesine yönelik hemşire eğitimcilerin ve hemşire yöneticilerin rolünün biçimlendirilmesinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: yenileşim, yenilikçi davranış, yaratıcılık, yenilikçi davranışı etkileyen faktörler


Determination of Nurses’ Innovative Behaviour and Their Views about the Factors Affecting Their Innovative Behaviour: A Qualitative Study in a University Hospital

Betül Sönmez1, Aytolan Yıldırım2
1Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine Hospital
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing

OBJECTIVE: The aim of this study is to identify nurses’ innovative behaviour and their views about the factors affecting their innovative behaviour.
METHODS: This research was designed as a descriptive qualitative study. The study sample consisted of 12 nurses with different educational backgrounds who work in different departments of a hospital, have different tasks and have been working in a university hospital for at least one year. Data were collected via semi-structured in-depth individual face-to-face interviews.
RESULTS: It was found that nurses mostly implement innovations developed by others. In the innovation process, nurses try to impress upon and convince their colleagues and the nurse manager and try to abstain from risk taking and disputes. The factors affecting nurses’ innovative behaviour were coded under the sub-themes of occupational, individual, organisational and enviromental factors.
CONCLUSION: The factors affecting nurses’ innovative behaviour were similar to those reported in the literature. The occupational and organisational factors identified in this study are considered helpful in shaping the roles of nurse managers and nurse educators regarding the development of nurses’ innovative behaviour.

Keywords: innovation, innovative behaviour, creativity, nurses, factors affecting innovative behaviour


Betül Sönmez, Aytolan Yıldırım. Determination of Nurses’ Innovative Behaviour and Their Views about the Factors Affecting Their Innovative Behaviour: A Qualitative Study in a University Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 49-59

Sorumlu Yazar: Betül Sönmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale