ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygıları ve Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of the Satisfaction Levels of Nursing Students on Their Professional Self-Esteem and Education
Seda Değirmenci Öz, Güldem Yıldız
doi: 10.5222/SHYD.2019.53215  Sayfalar 79 - 89

4.
Yönetici Hemşirelerin Yenilikçi Davranışlarının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi
The Impact of Innovative Behavior of Manager Nurses on Organizational
Yasin Çetin, Emriye Hilal Yayan
doi: 10.5222/SHYD.2019.68442  Sayfalar 90 - 100

5.
Ameliyathanelerde stok kontrol yöntemleri: ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi
Stock control methods in operation room: ABC, VED ve ABC-VED matrix analysis
Ayla Tisinli, Okan Savaş
doi: 10.5222/SHYD.2019.95867  Sayfalar 101 - 109

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Kültürlerarası Duyarlılıklarının Profesyonel Değerleri Üzerine Etkisi
The Impact of Personality Traits and Intercultural Sensitivities of Nursing Students on Their Professional Values
Dijle Ayar, İlknur Bektaş, Murat Bektaş, Ayşe Arıcıoğlu
doi: 10.5222/SHYD.2019.06078  Sayfalar 110 - 120

7.
Sağlık Çalışanları ve Mobbing
Healthcare Professionals and Mobbing
Fedayi Yağar, Sema Dökme
doi: 10.5222/SHYD.2019.86580  Sayfalar 121 - 129

8.
Hemşirelik Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Profilleri
Post-graduate Profiles of Nursing Graduates
Nevin Citak Bilgin, Birgül Cerit, Hacer Alpteker
doi: 10.5222/SHYD.2019.08760  Sayfalar 130 - 140

9.
Hemşirelerin bireysel ve mesleki otonomilerinin incelenmesi
Investigation of nurses’ individual and professional autonomy
Esra Erikmen, Fahriye Vatan
doi: 10.5222/SHYD.2019.36036  Sayfalar 141 - 152

DERLEME
10.
Sağlık Hizmetlerinde Informal Ödemeler: Bir Literatür Derlemesi
Informal Payments in Healthcare Services: A Literature Review
Doğancan Çavmak, Sait Söyler, Cenk Teker
doi: 10.5222/SHYD.2019.96658  Sayfalar 153 - 163

11.
Geçmişten Günümüze Otantik Liderlik ve Sağlık Alanına Yansımaları
From Past to Present Authentic Leadership and its Reflections on Healthcare Field
Hasan Fehmi Dirik, Şeyda Seren İntepeler
doi: 10.5222/SHYD.2019.97752  Sayfalar 164 - 170 

LookUs & Online Makale