ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Yenilikçi Davranışlarının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 90-100 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.68442  

Yönetici Hemşirelerin Yenilikçi Davranışlarının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi

Yasin Çetin1, Emriye Hilal Yayan2
1İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, yönetici hemşirelerin örgütsel vatandaşlık ve yenilikçi davranış düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişkisel tipte bir çalışma olarak tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, Malatya il merkezinde bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Temmuz 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında 147 yönetici hemşire ile yapılmıştır. Veri toplamada Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Vatandaşlık Düzey Ölçeği ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada yönetici hemşirelerin büyük bir kısmının kadın, ortalama 43±1 yaşında, çoğunluğunun lisans mezunu olduğu, mesleki deneyimlerinin ise genelde 10 yıldan fazla olduğu belirlenmiştir. Yönetici hemşirelerin bireysel yenilikçilik ile örgütsel vatandaşlık düzeylerini, cinsiyet, yaş ve yönetici olarak çalışılan sürenin etkilemediği; ancak, eğitim, çalışılan hastanenin türü, aynı kurum ve birimde çalışmanın etkili olduğu bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin örgütsel vatandaşlık düzeyi ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında da ilişki olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Örgütsel vatandaşlığın, bireysel yenilikçilik davranışlarından etkilendiği yönünde zayıf ilişki bulunmuş olup, çalışmanın farklı hemşirelik gruplarında tekrarlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel vatandaşlık davranışı, bireysel yenilikçilik, yönetici hemşire.


The Impact of Innovative Behavior of Manager Nurses on Organizational

Yasin Çetin1, Emriye Hilal Yayan2
1Inonu University, Turgut Ozal Medical Center, Malatya
2Inonu University Faculty of Nursing, Malatya

INTRODUCTION: This research was designed as a descriptive and relational type in order to determine organizational citizenship and innovative behavior levels of manager nurses.
METHODS: This research was carried out with 147 manager nurses between June 2016 and February 2017 in Inonu University Turgut Ozal Medical Center and Malatya State Hospital in Malatya province center. In the data accumulation, "personal information form", "organizational citizenship level scale" and "individual innovation scale" were used. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U test were used in the analyses of the data.
RESULTS: In this survey, it was determined that most of the manager nurses were female, average 43±1 years old, majority of them had a bachelor degree and professional experiences were generally more than 10 years. It was found that organizational citizenship and innovative behavior levels of manager nurses was not influenced by gender, age and the duration of working as a manager; however, education, hospital type, working in the same institution and unit were effective. It was determined that the level of organizational citizenship of manager nurses was related to the levels of individual innovativeness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that organizational citizenship was affected by individual innovativeness behaviors and it is suggested that the study should be repeated in different nursing groups.

Keywords: Organizational citizenship behavior, individual innovation, manager nurse.


Yasin Çetin, Emriye Hilal Yayan. The Impact of Innovative Behavior of Manager Nurses on Organizational. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 90-100

Sorumlu Yazar: Yasin Çetin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale