ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Geçmişten Günümüze Otantik Liderlik ve Sağlık Alanına Yansımaları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 164-170 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.97752  

Geçmişten Günümüze Otantik Liderlik ve Sağlık Alanına Yansımaları

Hasan Fehmi Dirik, Şeyda Seren İntepeler
Dokuz Eylül Üniversitesi

Günümüzün sürekli değişen ve karmaşık yapıdaki sağlık sistemi içinde kaliteli ve güvenli hasta bakımının yanı sıra sağlık çalışanlarının iyilik halinin sağlanmasında liderliğin anahtar rolünden bahsedilmektedir. Bununla birlikte, tüm bu süreçlerde, olası gereksinimlere yanıt verecek nitelikte çok yönlü bir liderlik modeli arayışına ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. Bu kapsamda öne çıkan liderlik yaklaşımlarının çeşitli boyutlarıyla incelenerek anlaşılırlığının sağlanması ve sağlık alanına yansımalarının neler olabileceğinin tartışılması sağlık çalışanlarına ve yöneticilerine rehberlik etmesi bağlamında önem arz etmektedir. Özellikle 2000 ve sonrası liderlik alan yazınındaki gelişmeler incelendiğinde; çağdaş ya da yeni nesil yaklaşımlar olarak da nitelendirilen etkileşimci, dönüşümcü, hizmetkar ve otantik liderlik yaklaşımlarının ön plana çıktığı görülmektedir.
Bu derleme çalışmada, etik boyuta, öz farkındalığa ve lider-izleyen ilişkilerinde şeffaflığa odaklanması ile yeni nesil liderlik yaklaşımları arasından ayırt edilen otantik liderlik yaklaşımı ele alınmaktadır. Ulusal ölçekte sağlık alanında otantik liderliğe ilişkin kısıtlı sayıda çalışmaya rastlanması çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Çalışmanın, sağlık yönetici ve çalışanlarına farklı bir yaklaşımla liderlik becerilerini geliştirme yolunda kaynaklık etmesi ve de gelecekte yürütülecek araştırmalara ışık tutması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Liderlik, Otantik liderlik, Sağlık alanı, Yönetim.


From Past to Present Authentic Leadership and its Reflections on Healthcare Field

Hasan Fehmi Dirik, Şeyda Seren İntepeler
Dokuz Eylul University

In today's continuously changing and complex system of healthcare, the role of the leader is discussed as a pivotal factor in providing high quality and safe healthcare for patients as well as in maintaining the wellbeing of healthcare professionals. At the same time, studies continue in search for a multifaceted leadership model that will respond to needs in all processes of healthcare. In this context, it is important in terms of providing guidance to healthcare professionals and administrators that the various dimensions of different leadership approaches are understood fully and that the potential impact of these approaches on the field of healthcare is discussed. In particular, a review of the field literature from 2000 onwards reveals that the prominent styles of contemporary or new generation approaches today are transactional, transformational, servant and authentic leadership.
This compilation concentrates on the authentic leadership approach, which can be distinguished from the other new generation leadership styles by its focus on the framework of ethics, self-awareness and the emphasis on transparency in leader-follower relations. The research was inspired by the fact that limited study on authentic leadership in the field of healthcare has been encountered in the national literature. It is hoped that the study will serve healthcare administrators and other professionals as a resource that will enable them to develop leadership skills based on a different approach, forming a basis for further research.

Keywords: Authentic Leadership, Healthcare field, Leadership, Management, Nursing.


Hasan Fehmi Dirik, Şeyda Seren İntepeler. From Past to Present Authentic Leadership and its Reflections on Healthcare Field. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 164-170

Sorumlu Yazar: Hasan Fehmi Dirik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale