ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kamu hastanelerinde çalışan yönetici hemşirelerin liderlik davranışları üzerine bir araştırma
A research on leadership behaviors of nurse managers working in public hospitals
Nihal Ünaldı Baydın, İbrahim Topçu, Hanife Tiryaki Şen, Nimet Ateş, Binnur Erdem, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2017.089  Sayfalar 89 - 97

4.
Türkiye’de Hemşireliğin Profesyonelleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliğine Uyum Süreci: Niteliksel Bir Çalışma*
Evaluation of Nursing Profession within The Scope of professionalazation in Turkey and The Process of Harmonization to The European Union: A Qualitative Study
Bilgen Özlük, Haydar Sur
doi: 10.5222/SHYD.2017.098  Sayfalar 98 - 106

5.
Hemşire, Doktor ve Diş Hekimi Akademisyenler Arasında Örgütsel İletişimde “Dedikodu”
Gossip” in Organizational Communication Between Nurse, Doctor and Dentist Academicians
Serap Altuntaş, Özlem Şahin Altun, Rahşan Çevik Akyıl
doi: 10.5222/SHYD.2017.107  Sayfalar 107 - 116

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük, Öz Yeterlilik ve Umut Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Örneği
Assessment of Learned Resourcefulness, Self-Efficacy and Hope Levels of Nursing Students: A Case Study Tekirdağ
Şebnem Bilgiç, Münire Temel, Ülfiye Çelikkalp
doi: 10.5222/SHYD.2017.117  Sayfalar 117 - 126

7.
Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri
Opinions of Senior Students of a Vocational Health High School about Profession of Nursing
Gül Dikeç, Sinem Karakurt, Aylin Bayram, Büşra Zeybek, Dilek Dağlı
doi: 10.5222/SHYD.2017.127  Sayfalar 127 - 135

DERLEME
8.
Hemşirelerin tıbbi müdahaledeki karar verme yetkisi ve konumu
Nurses' decision making authority and position in medical intervention
Füsun Terzioğlu, Fatma Uslu Şahan
doi: 10.5222/SHYD.2017.136  Sayfalar 136 - 142

9.
Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı
Emotional Labor Behavior of Nurses
Seda Değirmenci Öz, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2017.143  Sayfalar 143 - 147 

LookUs & Online Makale