ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 143-147 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.143  

Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı

Seda Değirmenci Öz1, Ülkü Baykal2
1İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, İstanbul

Çalışma yaşamında duygulara olan ilgi son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermiş olup duygulardan yoksun bir çalışma yaşamı düşünülemez. Özellikle insan unsurunun ön planda olduğu mesleklerde duyguların yoğunluğu daha da fazla hissedilmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin, günümüzün hızlı değişim koşullarında, karmaşık teknoloji, aşırı iş yükü ve yoğun insan ilişkileriyle karşılaşması, sorumluluk ve yetki alanlarının genişlemesine yol açmaktadır. Sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde yaşanan değişim ve gelişmeler, hemşirelerin duygularının farkında olabilen, duygularını yönetebilen, empati kurabilen, etkin iletişim kuran ve duygusal emek davranışının farkında sağlık çalışanı olmalarını giderek daha zorunlu hale getirmektedir. Örgütlerin, çalışanların duygularını, duygusal tepkilerini ve gösterimlerini şekillendirmeye yönelik çabaları, duygusal emek kavramının örgütsel davranış alanında önem kazanmasına neden olmuştur. Duygusal emek davranışının, özellikle bir hizmet sektörü olarak hemşirelik hizmetleri açısından da büyük önem taşıması nedeniyle bu makalede, kavramın açıklanarak, hemşireler ve yöneticiler açısından önemine değinilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek davranışı, hemşirelik, hemşirelikte yönetim.


Emotional Labor Behavior of Nurses

Seda Değirmenci Öz1, Ülkü Baykal2
1Istanbul Aydın University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Istanbul
2Istanbul University, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Management, Istanbul

Interest in emotions in working life has increased rapidly in recent years and a working life lacking emotions is unthinkable. The intensity of emotions is felt even more in the professions where the human element is the for runner. It leads to the expansion of responsibility and jurisdiction of nursing services in today's rapid change conditions, complex technology, extreme work load and intense human relations. These changes and developments require that nurses be aware of their emotions, manage their empathy, empathize, communicate effectively and become health professionals aware of emotional labor behavior. The efforts of organizations to shape their emotions and emotional impressions of their employees have caused the concept of emotional labor to gain importance in the field of organizational behavior. Particularly because emotional labor behavior is of great importance in terms of nursing services group, this concept has been tried to be explained.

Keywords: Emotional labor behavior, nursing, management in nursing.


Seda Değirmenci Öz, Ülkü Baykal. Emotional Labor Behavior of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 143-147

Sorumlu Yazar: Seda Değirmenci Öz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale