ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire, Doktor ve Diş Hekimi Akademisyenler Arasında Örgütsel İletişimde “Dedikodu” [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 107-116 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.107  

Hemşire, Doktor ve Diş Hekimi Akademisyenler Arasında Örgütsel İletişimde “Dedikodu”

Serap Altuntaş1, Özlem Şahin Altun2, Rahşan Çevik Akyıl3
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bandırma- Balıkesir / Türkiye.
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye.
3Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın / Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Örgütlerde önemsenmeyen, görmezlikten gelinen, hatta engellenmeye çalışılan dedikodunun en iyi örgütlerde bile tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle yöneticilerin bunu bastırmaya çalışmak yerine kontrol altında tutarak, olumlu etkilerini artıracak şekilde yönetmeleri büyük önem taşımaktadır.
Araştırma, örgütsel iletişimde dedikodunun akademisyenler tarafından kullanılma durumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, bir kamu üniversitesine bağlı olarak insan sağlığı ile ilgili eğitim yapan tıp, diş hekimliği ve hemşirelik alanındaki akademisyenler (n= 177) üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak oluşturulan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ile yazılı resmi izinler alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında Statistical Package for the Social Sciences for Windows 20.0 programı ile frekans ve yüzde dağılımı testleri ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Verilerin değerlendirilmesi sonucunda akademisyenlerin genel olarak arkadaşlarıyla, kızgınlık hissettiklerinde, yüz yüze, bilgi paylaşmak amacıyla, çalışma koşulları ile ilgili konularda dedikodu yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca dedikodu yaptıktan sonra vicdan azabı çektikleri / iç gerginlik yaşadıkları ve bir daha dedikodu yapmamaya çalıştıkları, ancak streslerinin azaldığı, kendilerine güvenin arttığı, rahatladıkları da saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçları sağlık alanındaki akademisyenlerin dedikoduyu kullanma oranının düşük olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, dedikodu, sağlık, örgütsel iletişim.


Gossip” in Organizational Communication Between Nurse, Doctor and Dentist Academicians

Serap Altuntaş1, Özlem Şahin Altun2, Rahşan Çevik Akyıl3
1Bandırma Onyedi Eylül University Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Bandırma- Balıkesir / Turkey
2Ataturk University Faculty Of Health Sciences, Psychiatric Nursing Department, Erzurum / Turkey
3Adnan Menderes University Nursing Faculty, Internal Medicine Nursing Department, Aydın / Turkey.

INTRODUCTION: Although gossip is ignored or seen as unimportant, efforts are still made to prevent it, but it is cannot be eliminated entirely even in the best organizations. It is important that managers should manage gossip to maximize its positive effects, by controlling it, rather than trying to suppress it.
This descriptive study was conducted to determine whether the gossip used in organizational communication by academicians.
METHODS: This research was conducted with nursing, dentistry and medicine academicians that offers education about human health at a public university (n=177). A survey form developed by the researchers after a review of the literature was used for data collection. The ethics committee's consent and written official permissions were obtained for the study. The data were analyzed using frequency and percentage distribution tests and Statistical Package for the Social Sciences 22.0 software.
RESULTS: The data analysis determined that academicians generally gossip about working conditions and to share information. They gossip with their friends, when they feel angry, and they do so face to face. It was also determined that they feel remorse and internal stress and try not to gossip again, yet their stress levels fall, their self-confidences increases and they feel relieved after they gossip.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Findings showed that the rate of use of that health education academics rumors appeared to be low.

Keywords: Academician, gossip, health, organizational communication.


Serap Altuntaş, Özlem Şahin Altun, Rahşan Çevik Akyıl. Gossip” in Organizational Communication Between Nurse, Doctor and Dentist Academicians. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 107-116

Sorumlu Yazar: Serap Altuntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale