ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial
Ülkü Baykal
Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri
Problem Solving Skills of Health Management Students
Hatice Ulusoy, Nurperihan Tosun, Jebagı Canberk Aydın
doi: 10.5222/SHYD.2014.001  Sayfalar 1 - 8

5.
Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
A Study for Evaluation of Patient Safety Culture in Nursing Services
Anita Karaca, Hediye Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2014.009  Sayfalar 9 - 18

6.
Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesine İlişkin Görüşleri
Opinions of Health Employees About the Health Transformation Project
Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2014.019  Sayfalar 19 - 24

7.
Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Kişisel ve Mesleki Özellikleri ile Performans Düzeylerini Etkileyen Etmenler
Factors Related with Levels of Performance and Occupational-Personal Characteristics of Nurse Graduates
Ülkü Tatar Baykal, Serap Yazıcı Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2014.025  Sayfalar 25 - 36

DERLEME
8.
Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar
The Problems Caused To the Health and Nursing Services By The Asylum Seeker
Ayşe Çiçek Korkmaz
doi: 10.5222/SHYD.2014.037  Sayfalar 37 - 42

9.
Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımı Olan Hemşireler ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Yaklaşımı: Bir Literatür İncelemesi
Nurses with Addictive Substance Abuse and Nursing Management Approach: A Literature Review
Ebru Özen Bekar
doi: 10.5222/SHYD.2014.043  Sayfalar 43 - 47 

LookUs & Online Makale