ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa I

3.
Editörden
Editorial

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Yönetici Hemşirelerde Algılanan Güç Kaynağı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Nurse Managers’ Perceived Sources of Power: A Scale Development Study
Ayşe Karadaş, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2019.38039  Sayfalar 1 - 10

5.
Hemşirelerde Lider-Üye Etkileşimi ve Çalışan Performansının İncelenmesi
Examination of Leader-Member Exchange and Employee Performance of Nurses
Özlem Özer
doi: 10.5222/SHYD.2019.64426  Sayfalar 11 - 21

6.
Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Bakim Memnuniyeti Ve Eğitim Gereksinimleri
Care Satisfaction And Training Requirements In Patient With Chronic Disease
Melike Demir Doğan, Şadiye Çadırlı, Merve Paçaçı, Yusuf Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2019.39200  Sayfalar 22 - 28

7.
Hemşirelerin Hemşire Yardımcısının Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Nurses Views on Nursing Assistant Duties
Fadime Ulupınar, Manar Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2019.53315  Sayfalar 29 - 41

8.
Hemşirelerin lisans tamamlama programı hakkındaki düşünceleri
Nurses’ ideas about the bachelor’s degree completion program
Şehrinaz Polat, Habibe Ayyıldız Erkan, Güldalı Çınar, Zeynep Oğuz
doi: 10.5222/SHYD.2019.30602  Sayfalar 42 - 54

DERLEME
9.
Hemşirelikte Otantik Liderlik
Authentic Leadership in Nursing
Kadriye Özkol Kılınç, Havva Öztürk
doi: 10.5222/SHYD.2019.09226  Sayfalar 55 - 63

10.
Personel Güçlendirmede Nöro Linguistik Programlama
Neuro Linguistic Programming in Empowerment Staff
Sevim Şen, Esra Uğur
doi: 10.5222/SHYD.2019.65487  Sayfalar 64 - 69

11.
Geçmişten Günümüze Yönetici Hemşire Eğitimi
Nursing Manager Trainig From Past To Today
Hanife Tiryaki Şen, Burcu Alaçam, Tuğba Öztürk Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2019.73745  Sayfalar 70 - 78 

LookUs & Online Makale