ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi*
Development of the Scale of Women Academicians’ Career Barriers
Burcu Alaçam, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2015.001  Sayfalar 1 - 11

4.
Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Örgüt Kültürünü Algılamaları
Perceptions of Nurses Organizational Culture Working in Surgery Clinic
Seda Pehlivan, Diğdem Lafçı, Gülsüm Demiray, Melike Yaman
doi: 10.5222/SHYD.2015.012  Sayfalar 12 - 24

5.
Devlet Hastaneleri, Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi
Determining of Problems Experienced by Nurses Working In State Hospitals, Community And Family Health Centers
Havva Öztürk, Bahar Candaş, Elif Babacan
doi: 10.5222/SHYD.2015.025  Sayfalar 25 - 36

6.
Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Emotional Labor Behaviors and Burnout Levels of Nurses
Serap Altuntaş, Özlem Şahin Altun
doi: 10.5222/SHYD.2015.037  Sayfalar 37 - 43

DERLEME
7.
Hemşirelikte Örgütsel Bağlılık
Organizational Commitment in Nursing
Handan Eren, Meltem Demirgöz Bal
doi: 10.5222/SHYD.2015.044  Sayfalar 44 - 50

8.
Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış
Overview of Evidence Based Practices in Nursing
Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Kuru, Çiğdem Canbolat Seyman
doi: 10.5222/SHYD.2015.051  Sayfalar 51 - 55 

LookUs & Online Makale