ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Devlet Hastaneleri, Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 25-36 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.025  

Devlet Hastaneleri, Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi

Havva Öztürk1, Bahar Candaş1, Elif Babacan2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon
2Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, hekim, hemşire ve diğer sağlık personellerinden oluşan sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri, toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezlerinde (TSM/ASM) çalışan hemşirelerin sorunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Trabzon'daki devlet hastaneleri, toplum ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan toplam 940 hemşire, 389 hekim ve 395 diğer sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, demografik özelliklerle ilgili 8 soru, hemşirelerin sorunları ve çözüm önerilerine yönelik açık uçlu 2 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır.
BULGULAR: Hastanede çalışan hemşirelerin %19’u öncelikle döner sermayeden izinli ya da raporlu günlerde yararlanılmamasını, hekimlerin %14’ü maaş ve zamların düşük olmasını, diğer sağlık personelinin %14’ü döner sermayenin sağlık personeli arasında adil dağıtılmamasını, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezindeki hemşirelerin %31’i, hekimlerin %32’si ve diğer sağlık personelinin %12’si maaş ve zamların düşük olmasını hemşirelerin sorunları arasında belirtlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm sağlık personeli, hemşirelerin ücretlendirilme, kuruma yönetimi ve yasal düzenlemelere ilişkin sorunları olduğunu belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, hastane, sorunlar, toplum sağlığı, aile sağlığı


Determining of Problems Experienced by Nurses Working In State Hospitals, Community And Family Health Centers

Havva Öztürk1, Bahar Candaş1, Elif Babacan2
1Health Science Faculty, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2General Secretary Of Association Of Public Hospitals, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of the study was to determine the views of health personnel composed of physicians, nurses and other health health workers regarding the problems of nurses working in public hospitals, community health and family health centers (TSM / ASM) of the Health Ministry
METHODS: This study was conducted with total 940 nurses, 389 physicians and 395 the other health personel working in public hospitals, community health and family health centers in Trabzon. Data was gathered with a questionnaire consist of 8 questions related to demographic charecteristics and 2 open-ended quetions about nurses’ problems and the recommendations for their solves.
RESULTS: In hospital, 19% of nurses firstly stated that they had not benetif from working capital in the day off/ report form days, 14% of physicians explained that the salary and its raise were insufficient, 14% of the other personnel stated that the working capital had not been distributed fairly to health personnel, In community health and family health centers, 31% of nurses, 32% physicians and 12% of the other health personnel that the salary and its raise were insufficient as nurses’ problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: All healthcare providers stated that nurses had the problems regarding their payment, institution management and legal regulations

Keywords: Nurse, hospital, problems, community health, family health


Havva Öztürk, Bahar Candaş, Elif Babacan. Determining of Problems Experienced by Nurses Working In State Hospitals, Community And Family Health Centers. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 25-36

Sorumlu Yazar: Havva Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale