ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 51-55 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.051  

Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış

Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Kuru, Çiğdem Canbolat Seyman
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Günümüzde toplumların yaşlanması, kronik hastalıkların artması sonucunda maliyeti yüksek ilaçlar ve tedavi yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Kaynakların uygun kullanılması ve daha çok kişiye nitelikli bakım sunulması için en uygun yaklaşım kanıta dayalı uygulamalardır. Kanıta dayalı uygulamaların öneminin artmasının birçok nedeni vardır. Bunlar; hasta bakımında tıbbi hata oranlarının ve hastaların bilgi taleplerinin artması ve sağlık profesyonellerine olan güvenin azalmasıdır. Ayrıca kanıta dayalı uygulamalar bilgi ve karar verme arasındaki bağı güçlendirerek tanı, tedavi ve bakım sürecini bilimselleştirmekte ve profesyonelleştirmektedir. Kanıta dayalı sağlık bakımı, bakım ortamlarında hastalara en iyi bakımı sunabilmek için uygun kaynakları, hasta tercihlerini, uzman görüşünü ve bilimsel araştırmalardan elde edilen kanıtları bir araya getirme olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelikte KDU’yu geliştirebilmek için, kliniklerde uygulamaya geçirilecek araştırmaların yapılması ve araştırma sonuçlarının hemşirelere ulaştırılabilmesine yönelik gerekli mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Hemşirelik mesleğinde kanıta dayalı uygulamayı geliştirmek için bu alandaki bilgi ve becerilerin arttırılması ve bilimsel verilere dayalı bakımın uygulanmasının önündeki engellerin azaltılması gerekir. Hemşirelerin KDU karşında hem kişisel hem de örgütsel açıdan birçok engel vardır. Bireysel olarak, hemşirelerin araştırma değerlendirme becerilerinin eksik olması ve araştırmaları tartışacak akademik ortamdan izole edilmiş olması, değişiklikleri ve değişimi kabul edebilecek güven eksikliğinin olması hemşirelerin KDU karşısındaki en önemli engelleridir. Örgütsel açından ise, hemşirelerin araştırma bulgularını uygulamaya yeterli zamanlarının olmamasıdır. Dahası hemşirelerin çok önemli durumlarda hastaya değişiklikleri uygulama için yetki ve özerkliğe sahip olduklarına inanmamasında örgütsel desteğin eksikliği dikkate alınmalıdır. Hemşirelikte profesyonelleşmenin başta gelen koşulu kuşkusuz bilimi ve bilimsel yöntemi yeterince anlamak ve mesleğe yansıtmaktır. Hemşirelikte bilimsel yöntem kullanılarak yapılan araştırmalar gelecekte hemşireleri deneyimlere dayalı kararlardan kanıta dayalı karar verme bilincine taşıyacak ve kendi bilgisini üreten hemşirelik, bilginin bilimsel değeri ve kullanımı konusunda daha fazla sorumluluk alacaktır. Ancak bunu başarmak için, araştırma üreten ve araştırma kanıtlarını kullanan bir ekip ruhuyla çalışmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanıt, kanıta dayalı uygulama, hemşirelik.


Overview of Evidence Based Practices in Nursing

Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Kuru, Çiğdem Canbolat Seyman
Hacettepe University Faculty Of Nursing

Nowadays, aging of society, increase of chronic diseases caused to use high cost of drugs and treatment methods. The best approach are evidence-based practice (EBP) for appropriate use of resources. There are many reasons increasing the importance of EBP. These are to increase rate of medical errors in patient care and information demands of patients, to decline trust on health professionals. Also, EBP are scientize the diagnosis, treatment and care process. Evidence-based health care is defined as combining appropriate resources, patient preferences, expert opinion and the evidence obtained from scientific research. To develop EBP in nursing, knowledge and skills in this area must be increased and the barriers in front of nursing care practices based on scientific data must be removed. There’re many individual and organizational barriers about EBP of nurses. Individual barriers like the inability critically appraise or synthesize the research literature and lack of search skills. Organizational barriers for nurses are the lack of time to apply research results. Besides, the lack of organizational support should be taken into consideration for the reason why the nurses do not believe that they have the power and self determination to apply the changes to the patients in case of significant circumstances. The main condition of being a professional nurse is surely to understand the science and scientific method properly and to reflect these to the job. In the future,due to the researches which was made by using scientific methods nurses will be more aware to make evidence-based decisions rather than experience-based ones. Producing its own knowledge, nursing will take more responsibility for the scientific value of and the use of knowledge. However, it is necessary to work with a team which produces researches and uses evidences of these in order to achieve this.

Keywords: Evidence, evidence based practice, nursing


Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Kuru, Çiğdem Canbolat Seyman. Overview of Evidence Based Practices in Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 51-55

Sorumlu Yazar: Ebru Öztürk Çopur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale