ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Transisyonel Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlı Hasta Olgu Sunumu [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 124-141 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.99608  

Transisyonel Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlı Hasta Olgu Sunumu

Simge Çoşkun1, Sergul Duygulu2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Tıp teknolojisi ve cerrahideki ilerlemeler, açık kalp cerrahisinde başarı oranını arttırmasına rağmen, yapılan çalışmalarda ameliyat sonrası dönemde yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. Kalp cerrahisi hasta ve ailesinin yaşamında önemli bir geçiş dönemi olup, sağlık profesyonellerinin en çok desteğine ihtiyaç duydukları zamanlardan birisidir. Hasta ve ailesinin bu geçiş sürecindeki gereksinimlerini karşılamak için literatürde çeşitli bakım modellerinin kullanıldığı ve önerildiği görülmektedir. Bunlardan birisi de Transisyonel Bakım Modeli’dir. Bu makalede; açık kalp ameliyatı geçiren 71 yaşındaki bir erkek hastanın Transisyonel Bakım Modeli’ne göre hemşirelik bakım yönetimi ele alınmış ve bu modelin kullanımına yönelik bir örnek oluşturmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Transisyonel Bakım Modeli, kalp cerrahisi, hemşirelik bakımı


Nursing Care Applied with Transitional Care Model: A Case Report of an Elderly Patient with Open Heart Surgery

Simge Çoşkun1, Sergul Duygulu2
1Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Fundamentals Of Nursing, Bolu, Turkey
2Hacettepe University, Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Management, Ankara, Turkey

Although advances in medical technology and surgery have increased the success rate in open heart surgery, it has been reported that elderly individuals face physical, psychological and social problems in the postoperative period. Heart surgery is an important transition period in the life of the patient and his family, and this is one of the times when they need the most support of health professionals. It is seen that various care models are used and recommended in the literature in order to meet the needs of patient and family during this transition period. One of them is the Transitional Care Model. In this article; nursing care management of a 71-year-old male patient who underwent open heart surgery according to the Transitional Care Model was considered and aimed to set an example for the use of this model.

Keywords: Transitional Care Model, cardiac surgery, nursing care


Simge Çoşkun, Sergul Duygulu. Nursing Care Applied with Transitional Care Model: A Case Report of an Elderly Patient with Open Heart Surgery. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 124-141

Sorumlu Yazar: Simge Çoşkun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale