ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Aracı Rolü [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 20-28 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.82712  

Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Aracı Rolü

Gizem Şahin1, Gülfer Bektaş2, Mustafa Nal3
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Kütahya, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde kurumsal sosyal sorumluluk algısının aracılık rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, İstanbul’da faaliyet gösteren özel sağlık grubuna bağlı üç hastanede görev yapan 206 sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde kurumsal sosyal sorumluluğun aracılık rolü olduğu belirlenmiştir (Z = 4,08; p<0,05).
Sonuç: Genel sonuç olarak sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının arttırmak isteyen sağlık yöneticilerin ilk olarak adaletli bir örgüt ortamı oluşturmaları ve ikinci olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet algısı, örgütsel bağlılık, kurumsal sosyal sorumluluk, sağlık çalışanları, sağlık yönetimi, örgütsel davranış


The Mediating Role of Perception of Corporate Social Responsibility in the Effect of the Perception of Organizational Justice on Organizational Commitment

Gizem Şahin1, Gülfer Bektaş2, Mustafa Nal3
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Institute of Health Science, Department of Healthcare Management, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Faculty of Health Science, Department of Healthcare Management, İstanbul, Türkiye
3Kütahya Health Sciences University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Kütahya, Türkiye

Aim: The purpose of this research is to examine the mediating role of corporate social responsibility perception in the effect of organizational justice on organizational commitment in healthcare employees.
Method: The research was carried out among 206 healthcare personnel working in three hospitals of the Private Health Group in Istanbul.
Results: As a result of the analysis, it was determined that corporate social responsibility has a mediating role in the effect of organizational justice perception on organizational commitment (Z = 4.08; p<0.05).
Conclusion: As a general result, it is suggested that health managers who want to increase the organizational commitment of health workers should first create a fair organizational environment, and secondly, engage in corporate social responsibility activities.

Keywords: Perception of organizational justice, organizational commitment, corporate social responsibility, health workers, health management, organizational behavior


Gizem Şahin, Gülfer Bektaş, Mustafa Nal. The Mediating Role of Perception of Corporate Social Responsibility in the Effect of the Perception of Organizational Justice on Organizational Commitment. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 20-28

Sorumlu Yazar: Mustafa Nal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale