ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Mesleki Derneklere Bakış Açıları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 40-51 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.75046  

Hemşirelerin Mesleki Derneklere Bakış Açıları

Serap Altuntaş1, Şeyda Yetginler2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bandırma-Balıkesir / TÜRKİYE
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Organ Nakli Birimi Erzurum / TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma Erzurum’da çalışan hemşirelerin mesleki derneklere bakış açılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma Mart 2015 – Şubat 2018 tarihleri arasında 550 hemşire ile tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yürütülmüştür. Araştırma verileri etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra anket formu ile toplanmış ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda hemşirelerin güçlü bir mesleki derneğin gerekli olduğunu ancak meslekte söz sahibi olan bir derneğe sahip olmadıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca hemşirelerin mevcut mesleki derneklerin mesleki problemlerin çözümünde etkili olmadığını, güçlü bir mesleki derneğin yeni kurulacak bir mesleki organizasyon çatısı altında oluşturulması gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. Hemşirelerin mesleki derneklerden haklarının savunulmasını, mesleki birlik ve beraberliğin sağlanmasını, mesleki sorunların çözülmesini, profesyonelleşmenin sağlanmasını, mesleki kimliğin kazanılması ve saygınlığın arttırılmasını bekledikleri belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelerin mesleki derneklere katılım oranının istenilen düzeyde olmadığı ve mesleki derneklerden çeşitli beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mesleki dernekler, mesleki örgütlenme


Perspectives of the Nurses to Professional Associations

Serap Altuntaş1, Şeyda Yetginler2
1Bandırma Onyedi Eylül University Health Sciences Faculty, Nursing Department Bandırma-Balıkesir / Turkey
2Ataturk University Health Research and Application Center, Organ Transplantation Unit Erzurum / Turkey

INTRODUCTION: This research was carried out to determine the views of the nurses working in Erzurum on professional associations.
METHODS: This research was carried out in a descriptive and cross-sectional design with 550 nurses between March 2015 and February 2018. After the approval of the ethics committee and the permission of the institution, the research data were collected by the questionnaire and evaluated with descriptive statistical methods.
RESULTS: As a result of the evaluation of the research data, it was determined that nurses think that a strong professional association is necessary but that they do not have a strong association in the profession. In addition, it was found that nurses think that existing professional associations should not be effective in solving professional problems, that a strong professional association should be formed under a new professional organization. It is determined that nurses expect their rights from professional associations, to ensure professional unity and cooperation, to solve professional problems, to achieve professionalization, to gain professional identity and to increase respectability.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was revealed that the participation rate of nurses to professional associations was not at the desired level and they had various expectations from professional associations.

Keywords: Nursing, Professional Associations, Occupational Organizations


Serap Altuntaş, Şeyda Yetginler. Perspectives of the Nurses to Professional Associations. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 40-51

Sorumlu Yazar: Serap Altuntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale