ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Değişime Dirençte Yönetici Hemşirenin Rolü [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 316-322 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.69772  

Değişime Dirençte Yönetici Hemşirenin Rolü

Sara Atam1, Zeynep Dindar2, Handan Alan3
1Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul
3İüc Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

İnsan, var oluşundan beri değişimin temel bileşeni olup değişim sürecinin içerisindedir. Bu sürecin olumlu ya da olumsuz etkileri ortaya çıkabileceğinden iyi yönetilmesi gerekmektedir. Değişim süreci yönetilirken, değişimin itici gücünü oluşturan ve değişime direnen etmenler ortaya çıkmaktadır. Değişimi gerçekleştirebilmek için, değişime direnci itici güç haline getirebilmek gerekmektedir. Sağlık sektörü, insanı ele alan, teknolojinin ve uzmanlığın yoğun yaşandığı hizmet sektörü olması dolayısıyla değişim sık görülmektedir. Sağlık kurumları yöneticilerinin bu süreci iyi yönetmeleri, özellikle bu değişimden en çok toplumun etkilenmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Hemşireler, görev ve konumları dolayısıyla sağlıkta değişim sürecinin önemli bir bileşenini oluşturduklarından, değişim sürecine katılımlarının sağlanması ve değişime direnç konusunda özellikle yönetici hemşirelerin büyük rol üstlenmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: değişim, değişim yönetimi, değişime direnç, sağlık, hemşire, yönetici hemşire.


The Role of The Executive Nurse in Resistance to Change

Sara Atam1, Zeynep Dindar2, Handan Alan3
1Namık Kemal University Health Application And Research Hospital, Tekirdağ
2İstanbul University Cerrahpaşa, Graduate Education Institute, İstanbul
3Iuc Florence Nightingale Faculty Of Nursing Department Of Nursing Administration, İstanbul

Human being is a basic element of changing, and always involves in changing process. Since, positive and negative effects on changing process may emerge, it must be very well managed. While managing changing process, factors which constitute driving force of changing and those resisting changing emerge. In order to realize the change, it is necessary to transform the resistance to change into the driving force. Since the health sector where technology and expertise are practiced intensely, handles people and, change is frequently seen. Managers of health institutions must manage this process very well. Because this changing mostly affects society. Due to their duties and positions, nurses constitute an important element of the health change process, thus their participation in the change process should be ensured. Especially the executive nurses should play an important role in resistance of changing.

Keywords: changing, management of changing, resistance of changing, health, nurse, executive nurse.


Sara Atam, Zeynep Dindar, Handan Alan. The Role of The Executive Nurse in Resistance to Change. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 316-322

Sorumlu Yazar: Zeynep Dindar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale