ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Hizmetlerinde Kullanılan İnovatif Ürünler ve Yaklaşımlar [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 450-457 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.67044  

Hemşirelik Hizmetlerinde Kullanılan İnovatif Ürünler ve Yaklaşımlar

Seda Şahan1, Ayşegül Yıldız2
1İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı Nevşehir

Günümüzde teknolojinin ve bilişim sistemlerinin hızla gelişmesi hemşirelik hizmetlerinde yenilikçiliğin etkili olmasını
sağlamaktadır. Hemşirelikte yenilikçi ürünlerin kullanılması, bakım kalitesini artırmakta, iş yükünü azaltmakta, kanıta
dayalı uygulamaları artırmakta ve hasta işlemlerinin daha kısa sürede yapılmasını sağlamaktadır. Dünyada ve
Türkiye’de son dönemlerde farklı yenilikçi ürün ve yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. Bu ürünlerin tanınması ve hemşirelerin
yenilikçi olmaya yönlendirilmesi, hemşirelikte yenilikçilik sürecinin gelişmesi açısından önem taşımaktadır.
Hemşirelerin yenilikçi gelişmeleri izlemesi, bakım kalitesini artırmakta ve bu konudaki çalışmalara katılımlarını
artırmaktadır. Bu derlemenin amacı, dünyada ve Türkiye’de uygulanan çeşitli yenilikçi ürünler hakkında bilgi vererek,
konuyla ilgilenenlerin görüş alanlarını genişletmektir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, Hemşirelik, İnovasyon, Yenilikçilik


Innovative Products and Approaches Used in Nursing Services

Seda Şahan1, Ayşegül Yıldız2
1İzmir Bakırçay University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Nursing Fundamentals, İzmir
2Cappadocia University, Cappadocia Vocational School Dialysis Program Nevşehir

The rapid development of technology and information systems today enables innovation to be effective in nursing
services. Using innovative products in nursing improves the quality of care, reduces workload, increases
evidence-based practices and enables patient procedures to be done in less time. Recently, we encounter different
innovative products and approaches in the world and in our country. This review aims to give information about
various innovative products applied in the world and in our country.

Keywords: Care, Innovation, Innovativeness, Nurse


Seda Şahan, Ayşegül Yıldız. Innovative Products and Approaches Used in Nursing Services. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 450-457

Sorumlu Yazar: Seda Şahan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale