ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Referans analizi: Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi yayınlarının incelenmesi (2014-2018) [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 253-260 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.63626  

Referans analizi: Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi yayınlarının incelenmesi (2014-2018)

Filiz Kantek1, Hakan Kurnaz2, Nezaket Yıldırım1
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi”nde 2014-2018 yılları arasında yayınlanan çalışmaların referanslarının belirli özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu retrospektif tanımlayıcı araştırmada 2014-2018 yılları arasında yayınlanmış 101 çalışmanın referansı incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS ve Excel programları kullanılarak dağılım istatistikleri, Kolmogorov-Smirnov testi ve t test uygulanmıştır.
BULGULAR: Yayınlanan 101 çalışmanın toplam referansın 3308, ortalama referans sayısının 32,79+13,88, araştırma makalelerinin ortalama referans sayısının 31,80+11,93, referans yaş ortalamasının 9,15+6,57 yıl ve referansların %67,51’nin makalelerden oluştuğu belirlenmiştir. En çok referans olarak kullanılan dergilerin hemşirelik alanında yayın yapan dergiler olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dergideki çalışmaların güçlü ve güncel referansa sahip olduğu, araştırma sonuçlarına dayalı ve alanına özgü bilimsel bilgiyi aktardığı söylenebilir. Bu çalışmanın tekrarlanması ve sonuçların izlenmesi derginin kalitesinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Referans analizi, Bibliyometri, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Türkiye, Hemşirelik.


Reference analysis: Examination of the publications of the Journal of Health and Nursing Management (2014-2018)

Filiz Kantek1, Hakan Kurnaz2, Nezaket Yıldırım1
1Akdeniz University, Faculty of Nursing
2Health Sciences University Antalya Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the references of the studies published in the Journal of Health and Nursing Management between 2014-2018 in terms of certain features.
METHODS: The bibliometric analysis method was used in the study. In this retrospective descriptive study, the references of 101 studies published between 2014-2018 were examined. The data were analyzed by using SPSS and Excel programs. In the analysis of the data, distribution statistics, Kolmogorov-Smirnov test and t test were used.
RESULTS: The total number of references in the published 101 studies was 3308, the average number of references is 32.79 + 13.88, the average number of references of research articles was 31.80 + 11.93, the reference age average age of references is 9.15 + 6.57 years and 67,51% of the reference were articles. The most frequently used journals were found to be the journals publishing in the field of nursing.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be said that the studies in the journal have strong and up-to-date references, and transmit scientific knowledge specific to the field based on the research results. Repeating this study and monitoring the results will contribute to improving the quality of the journal.

Keywords: Reference Analysis, Bibliometrics, Journal of Health and Nursing Management, Turkey, Nursing.


Filiz Kantek, Hakan Kurnaz, Nezaket Yıldırım. Reference analysis: Examination of the publications of the Journal of Health and Nursing Management (2014-2018). Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 253-260

Sorumlu Yazar: Filiz Kantek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale