ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Hizmetlerinde Robotları Yönetmek [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 458-465 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.59455  

Sağlık Hizmetlerinde Robotları Yönetmek

Feride Eşkin Bacaksız1, Metin Yılmaz2, Kalbinur Ezizi2, Handan Alan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hami̇di̇ye Hemşi̇reli̇k Fakültesi̇, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Dijital dönüşüm, dijitalleşen endüstri, dördüncü sanayi evrimi gibi birbirine benzer değişik sözcüklerle belirtilen “Endüstri 4.0” terimi,
dünya ekonomisini ve tüm sektörleri etkileyerek hizmet alanlarında bir devrim gerçekleştirmektedir. Endüstri 4.0’ın en belirgin
gelişmelerinden biri olan insan–robot iş birliği, farklı iş alanlarında kullanılmakla birlikte sağlık sektöründeki kullanımı da giderek
yaygınlaşmaktadır. Demir yakalı çalışanlar olarak da tanımlanan robotlar, insanların sahip olduğu gelişmiş özellikler ve becerilerle
donatılarak tedavi ve bakımda daha fazla güvenilir hale gelmekte, dolayısıyla da kullanılabilirlikleri giderek artmaktadır. Diğer
yandan hemşirelik bakımında insansı özellikteki robotların kullanılmasının; hemşire istihdamı, robotların otonom karar alma ve
bundan sorumlu olup olmama durumu gibi etik ve ahlaki sorunları beraberinde getireceği yönünde çeşitli endişeler gündeme
getirilmektedir.
Bu makalede, robotların çeşitli sektörlerdeki kullanım alanları, robot işçiler ve robot yöneticilerle çalışma konusunda çalışanların
tutumu, robotların sağlık sektöründe kullanımının olası yararları ve sakıncaları, özellikle robot hemşirelerin kullanılmaya başlanmasıyla
ortaya çıkabilecek ahlaki ve etik sorunlara ilişkin güncel bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demir yaka, Hemşirelik bakımı, Robotlarla çalışma, Robot işçi, Robot yönetici


Managing Robots in Healthcare

Feride Eşkin Bacaksız1, Metin Yılmaz2, Kalbinur Ezizi2, Handan Alan3
1University Of Health Sciences, Hamidiye Faculty Of Nursing,department Of Nursing Administration
2Istanbul University Cerrahpasa Institute Of Graduate Studies
3Istanbul University Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty Of Nursing Department Of Nursing Administration

Industry 4.0, which is expressed with similar words such as Digital Transformation, Digitalizing Industry and Fourth Industrial
Evolution, is developing a revolution in the fields of service by affecting the economy and all sectors of the world. As one of the most
significant developments of Industry 4.0, human-robot cooperation is used in different business areas, but its use in the health
sector is becoming more widespread. Robots, also referred to as iron-collar workers, are becoming more reliable in treatment and
care by being equipped with advanced features and skills that people have, therefore their availability is increasing. On the other
hand, the use of humanoid robots in nursing care will bring about ethical and moral problems such as employment of nurses,
autonomous decision making of robots and being responsible for this.
In this article, it was aimed to review the current usage and importance of robots in various sectors; especially in the health sector,
the attitude of the employees in working with robot workers and robot managers, the potential advantages and disadvantages of
the robots in the sector, and the introduction of current moral and ethical problems that may arise.

Keywords: Iron collar, Nursing care, Working with robots, Robot worker, Robot manager


Feride Eşkin Bacaksız, Metin Yılmaz, Kalbinur Ezizi, Handan Alan. Managing Robots in Healthcare. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 458-465

Sorumlu Yazar: Handan Alan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale