ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Erkek ve Kadın Hemşirelerin Mesleki Değerlerindeki Yordayıcılar [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 117-127 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.59251  

Erkek ve Kadın Hemşirelerin Mesleki Değerlerindeki Yordayıcılar

Figen Dığın1, Yeliz Mercan1, Ceren Soydan2, Hasret Cebeli Çelebi3, Ramazan Tenay4
1Kırklareli University, Faculty of Health Sciences, Kırklareli, Türkiye
2Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Kırklareli, Türkiye
3Manavgat Devlet Hastanesi, Antalya, Türkiye
4Etlik Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelerin mesleki değerlerinin belirlenmesi ve değer yordayıcılarının cinsiyete göre incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Türkiye'de 542 hemşire ile e-anket olarak yapılmıştır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği (HPDÖ)” ile toplanmıştır.
Bulgular: Tüm grup için lisans ve üzeri eğitimi olanların HPDÖ toplam puanı ve alt boyutlarından harekete geçme ve otonomi puanları ile sürekli gündüz çalışan hemşirelerin HPDÖ toplam puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Lisans ve üzeri erkek hemşirelerin HPDÖ toplam puanı, alt boyutlarından sorumluluk, güvenlik ve otonomi puanları önemli düzeyde yüksek saptanırken (p<0,05); lisans ve üzeri kadın hemşirelerin otonomi puanları önemli düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,01). Sürekli gündüz çalışan erkek hemşirelerin HPDÖ toplam puanı, alt boyutlarından insan onuru, sorumluluk, harekete geçme puanları anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (p<0,05). Devlet hastanelerinde çalışan erkek hemşirelerin HPDÖ sorumluluk alt boyut puanı önemli düzeyde düşük belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç: Kadın hemşireler erkek hemşirelere göre mesleki değerlere daha fazla önem vermektedir. Erkek hemşirelerin mesleki değerlerini etkileyen etmenler arasında eğitim durumu, çalışma şekli ve çalıştığı kurum belirleyici iken erkeklere göre göreli yüksek ve homojen olan kadın hemşirelerin mesleki değerlerinde eğitim durumu belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel değerler, cinsiyet, hemşireler


Predictors of Professional Values in Male and Female Nurses

Figen Dığın1, Yeliz Mercan1, Ceren Soydan2, Hasret Cebeli Çelebi3, Ramazan Tenay4
1Kırklareli University, Faculty of Health Sciences, Kırklareli, Türkiye
2Lüleburgaz State Hospital, Kırklareli, Türkiye
3Manavgat State Hospital, Antalya, Türkiye
4Etlik City Hospital, Ankara, Türkiye

Aim: This study aimed to determine the professional values of nurses and to examine the predictors of professional values by gender.
Method: This descriptive study was conducted as an e-survey with 542 nurses in Turkey. The data were collected by using the Nurse Introductory Information Form and the Nurses’ Professional Values Scale (NPVS).
Results: The NPVS total scores and the Action and Autonomy sub-dimension scores of the nurses with a bachelor's degree or higher, and the NPVS total score of the nurses working day shifts only were found to be significantly high (p<0.05). The NPVS total scores and the scores of Responsibility, Safety, and Autonomy sub-dimensions of male nurses with a bachelor's degree or higher were found to be significantly higher (p<0.05); the Autonomy scores of female nurses with a bachelor's degree or higher were found to be high (p<0.01). The NPVS total scores and the scores of the Human Dignity, Responsibility, and Action sub-dimensions of male nurses working day shifts only were found to be high (p<0.05). The NPVS Responsibility sub-dimension score of male nurses working in a state hospital was found to be low (p<0.05).
Conclusion: Female nurses attach more importance to professional values than male nurses. While the predictors of the professional values in male nurses were educational status, type of work shift, and the type of institution they worked in, the educational status of female nurses, who a had relatively higher and more homogeneous level of professional values compared to men, were predictive of professional values.

Keywords: Professional values, gender, nurses


Figen Dığın, Yeliz Mercan, Ceren Soydan, Hasret Cebeli Çelebi, Ramazan Tenay. Predictors of Professional Values in Male and Female Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 117-127

Sorumlu Yazar: Yeliz Mercan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale