ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Çalışma Çizelgelerine Bakışları Üzerine Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 249-260 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.43255  

Hemşirelerin Çalışma Çizelgelerine Bakışları Üzerine Bir Araştırma

Miray Aksu1, Leyla Dinc2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu tanımlayıcı araştırma, mevcut durumu ve hemşirelerin çalışma çizelgelerine bakış açılarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 23 devlet hastanesinde çalışan 207 hemşire oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen 40 soruluk form ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, ki-kare ve Spearman korelasyon testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Ortalama yatak sayısı, hemşire sayısı, günlük yatan hasta sayısı ve servisteki son vardiyadaki hasta sayısı sırasıyla 24,23 (SS=15,01), 14.79 (SS=10.48), 9.16 (SS=8.2) ve 12.10 (SS=10.28) olarak saptanmıştır. Hemşirelerin %49'u dönüşümlü vardiyaya sahip olup %54,8'i vardiyalı çalışma sisteminden memnun değildir. Hemşire çizelgeleri çoğunlukla klinik sorumlu hemşireleri tarafından kağıt üzerinde hazırlanıp bilgisayara yüklenmektedir.
Sonuç: Elde çalışma çizelgesi hazırlanması nedeniyle zaman kaybetmenin önlenmesi ve çoğunlukla sabit vardiyalar ve uygun çalışma saatleri ile çizelge hazırlamak amacıyla adil ve yansız ölçütlere dayalı yazılım programları kullanılmalıdır. Burada elde edilen sonuçlar, hemşirelerin çalışma programlarının hazırlanmasında ve işgücü planlamasında dikkate alınması gereken etmenleri göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, çizelge, çalışma.


A Study on Nurses’ Perspectives of Work Schedules

Miray Aksu1, Leyla Dinc2
1University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye
2Hacettepe University, Faculty of Nursing, Ankara, Türkiye

Aim: This descriptive study was conducted to analyze the existing situation and nurses’ perspectives on work schedules.
Method: The study sample consisted of 207 nurses who worked at 23 state hospitals. The data were collected with a 40-item questionnaire developed by the researchers. Descriptive statistics, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, chi-square, and Spearman’s correlation tests were used for data analysis.
Results: The mean numbers of beds, nurses, daily hospitalized patients, and patients in the unit on the last shift were 24.23 (SD=15.01), 14.79 (SD=10.48), 9.16 (SD=8.2), and 12.10 (SD=10.28), respectively. Of the nurses, 49% had a rotating shift, 54.8% were dissatisfied with the shift system, and nurse scheduling was mostly prepared on paper by the clinic’s responsible nurses and then loaded onto a computer.
Conclusion: Fair and objective criteria and software should be used to prepare schedules with mostly fixed shifts and convenient work hours, without wasting time on manual scheduling. These results indicate factors that need to be taken into consideration in the preparation of nurses’ work schedules and workforce planning.

Keywords: Nursing, schedule, work.


Miray Aksu, Leyla Dinc. A Study on Nurses’ Perspectives of Work Schedules. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 249-260

Sorumlu Yazar: Miray Aksu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale