ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Hemşirelik Çalışma Ortamına İlişkin Görüşleri: Kalitatif Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 17-30 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.37267  

Yönetici Hemşirelerin Hemşirelik Çalışma Ortamına İlişkin Görüşleri: Kalitatif Çalışma

Nilgün Göktepe1, Emine Türkmen1, Ayda Kebapçı1, Selvinaz Albayrak1, İbrahim Topçu2, Mukaddes Turan Miral3, Şehriban Serbest4, Duygu Özcan5
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
3İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim Birimi
4Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
5TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GİRİŞ ve AMAÇ:
GİRİŞ: Çalışmalar, hemşirelik çalışma ortamının sağlık kuruluşlarında hasta ve hemşire sonuçlarını iyileştirmede çok önemli olduğunu göstermiştir. Yönetici hemşirelerin sağlıklı çalışma ortamı yaratmada çok önemli sorumlulukları vardır.
AMAÇ: Bu çalışma, üst düzey yönetici hemşirelerin hastanelerde hemşirelik çalışma ortamı hakkındaki görüş ve deneyimlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEM: Bu tanımlayıcı ve nitel çalışma İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Özel hastanelerde veya devlet hastanelerinde çalışan 18 üst düzey yönetici hemşire ile yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşme yapılmıştır. Veriler kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve tematik olarak içerik analizi yapılmıştır.

BULGULAR:
BULGULAR: Liderlik ve yönetim uygulamaları, hemşire insan kaynağı ve yönetimi, iletişim ve ilişki yönetimi olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. Yönetici hemşirelerin özerkliğinin düşük olduğu, hastane yönetim kararlarına katılımının yetersiz olduğu ve yönetici hemşirelerin temizlik faaliyetleri gibi hemşirelik dışı destek hizmetlerle ilgili koordinasyonu sağladıkları saptanmıştır. Yönetici hemşireler, hastanelerde eğitim-geliştirme faaliyetleri ve terfi imkanları olmakla birlikte, hemşirelerin nitelik ve niceliklerinin çok yetersiz olduğunu, iş yükü ve devir hızlarının çok yüksek olduğunu, çalışma koşullarının iyi olmadığını ve özellikle kuşakları yönetmede çok zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca hemşire-hekim ve hemşire-hemşire arasındaki işbirliği ve iletişimde sorunlar yaşandığını bildirmişlerdir.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Bireysel derinlemesine görüşmelerden elde edilen sonuçlar, yönetici hemşirelerin hemşirelik çalışma ortamı ile ilgili pekçok sorun yaşadığını göstermektedir. Yönetici hemşirelerin sağlıklı çalışma ortamı standartlarını hayata geçirebilmeleri için kendi ekipleri, birlikte çalıştıkları yöneticiler ve politika yapıcılar ile iletişim ve işbirliklerini güçlendirmeleri önerilir.
Anahtar kelimeler: Hastane, hemşirelik çalışma ortamı, yönetici hemşire.

Anahtar Kelimeler: Hastane, hemşirelik çalışma ortamı, yönetici hemşire


Executive Nurses’ Views about Nursing Work Environment: A Qualitative Study

Nilgün Göktepe1, Emine Türkmen1, Ayda Kebapçı1, Selvinaz Albayrak1, İbrahim Topçu2, Mukaddes Turan Miral3, Şehriban Serbest4, Duygu Özcan5
1Koç University School of Nursing
2University of Health Sciences, Faculty of Medicine
3Istanbul Provincial Health Directorate
4Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
5TEV. Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

INTRODUCTION: INTRODUCTION: Studies showed that the nursing work environment is crucial to improve patient and nurse outcomes in healthcare organizations. Executive nurses have important responsibilities in creating a healthy work environment.
AIM: This study was conducted to evaluate executive nurses’ views and experiences about nursing work environment at hospitals.

METHODS: METHODS: This descriptive and qualitative study was conducted in Istanbul. There were 18 semi-structured and directed interviews with executive nurses who are working in private and public hospitals. Data were collected by tape recorder and were analyzed thematically.
RESULTS: RESULTS: There were three main themes: leadership and management practices, nursing staffing and management, and management of relationship and collaboration. It was revealed that the executive nurses’ autonomy is low and participation to hospital executive decisions are inadequate, and they provide coordination of non-nursing activities such as housekeeping activities. Executive nurses stated that although there are training and development activities and promotional opportunities in hospitals, the quality, and quantity of nurses are very inadequate. Additionally, they specified that nurses’ workload, turnover rate are very high, working conditions are not good, and they had difficulty in generation management. It was also stated that there are problems in cooperation and communication between nurse-physician and nurse-nurse.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Results from individual in-depth interviews, show that executive nurses have many managerial problems in terms of nursing work environment. It is recommended that executive nurses strengthen their communication and collaboration with their teams, managers and policy makers in order to implement healthy workplace standards.
Keywords: Hospital, nursing work environment, executive nurse.

Keywords: Hospital, nursing work environment, executive nurse


Nilgün Göktepe, Emine Türkmen, Ayda Kebapçı, Selvinaz Albayrak, İbrahim Topçu, Mukaddes Turan Miral, Şehriban Serbest, Duygu Özcan. Executive Nurses’ Views about Nursing Work Environment: A Qualitative Study. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 17-30

Sorumlu Yazar: Nilgün Göktepe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale