ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yalın Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 352-362 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.36449  

Yalın Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İsmail Biçer1, Haşim Çapar2, Yasin Çilhoroz3, Cuma Çakmak3
1İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü, Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye.
3Hacettepe Üniversitesi,i̇ktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, “Yalın Liderlik Ölçeği”nin Türkçe uyarlamasını yapmak üzere geçerlik ve güvenirlik analizlerini gerçekleştirmek amacıyla, metodolojik tasarımda yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, İstanbul’da bir özel hastanede gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 253 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışmaları için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenilirlik çalışmaları için ise iç tutarlılık analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: Elde edilen bulgulara göre, geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan analizler sonucunda, “Yalın Liderlik Ölçeği” nin beş alt boyut (faktör) ve 15 sorudan oluşan özgün ölçekle aynı yapıyı sergilediği belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, Türkçe literatüre geçerli ve güvenilir bir “Yalın Liderlik Ölçeği” kazandırılmış olup gelecekte konuya ilişkin yapılacak çalışmalar için önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yalın, yalın liderlik, geçerlik, güvenirlik.


Adaptation of Lean Leadership Scale To Turkish: Validity and Reliability Study

İsmail Biçer1, Haşim Çapar2, Yasin Çilhoroz3, Cuma Çakmak3
1Istanbul Arel University, Vocational School, Department Of Medical Services And Techniques, Medical Documentation And Secretarial Program, Istanbul, Turkey
2Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty Of Health Sciences, Health Management Department, Istanbul, Turkey.
3Hacettepe University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Health Administration, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to make the Turkish adaptation of the Lean Leadership Scale developed by Mulders (2016) and to perform validity and reliability analyses.
METHODS: The research was carried out in a private hospital in Istanbul. Within the scope of the research, 253 healthcare professionals were reached. Explanatory and confirmatory factor analyses were performed for validity studies of the scale, and internal consistency analyses were performed for reliability studies.
RESULTS: According to the results obtained, the Lean Leadership Scale displays the same structure as the original scale consisting of five factors and 15 questions as a result of the analyses conducted for validity and reliability.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With this study, it is thought that a valid and reliable Lean Leadership Scale has been brought to the leadership literature. In addition, it is thought that this study may be a reference for future studies on Lean Leadership.

Keywords: Lean, lean leadership, validity, reliability.


İsmail Biçer, Haşim Çapar, Yasin Çilhoroz, Cuma Çakmak. Adaptation of Lean Leadership Scale To Turkish: Validity and Reliability Study. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 352-362

Sorumlu Yazar: İsmail Biçer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale