ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire Karar Verme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 407-417 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.35693  

Hemşire Karar Verme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Şeyma Demir, Arzu Akman Yılmaz
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Bolu

Amaç: Hemşire Karar Verme Ölçeğini Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir.
Yöntem: Metodolojik türdeki araştırmanın verileri Bolu’da bulunan iki kamu hastanesinde çalışmakta olan 215 hemşireden elde edilmiştir. Araştırmada Hemşire Karar Verme Ölçeğinin psikolinguistik ve psikometrik özellikleri incelenmiştir.
Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizinin uyum iyiliği indeksi sonuçları, önceden varsayılmış dört faktörlü modeli örneklemde doğrulamamıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda iki faktörlü yapı ortaya çıkmış, bazı maddeler kendi faktör grubunda yer almadığından ölçek tek boyutlu olarak kabul edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı,97 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Türkçe Hemşire Karar Verme Ölçeği hemşirelerin karar verme süreçlerini yansıtan bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Klinik karar, karar verme, hemşire, geçerlik, güvenirlik.


Adaptation of The Nursing Decision Making Instrument to Turkish: A Validity and Reliability Study

Şeyma Demir, Arzu Akman Yılmaz
Department of Nursing, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

Aim: The study aims to determine the validity and reliability of the Nurse Decision-Making Instrument.
Method: The data of the methodological study was obtained from 215 nurses working in two public hospitals in Bolu. The psycholinguistic and psychometric properties of the Decision-Making Instrument were examined in the study.
Results: Goodness-of-fit index results of confirmatory factor analysis did not confirm the previously assumed four-factor model in the sample. As a result of the Explanatory Factor Analysis, since some items were not included in their factor group, the scale was accepted as one-dimensional. The Cronbach’s alpha coefficient of the scale was.97.
Conclusion: The Turkish Nurse Decision-Making Instrument can be used as an assessment tool that reflects the decision-making processes of nurses.

Keywords: Clinical judgment, decision-making, nurse, validity, reliability.


Şeyma Demir, Arzu Akman Yılmaz. Adaptation of The Nursing Decision Making Instrument to Turkish: A Validity and Reliability Study. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 407-417

Sorumlu Yazar: Şeyma Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale