ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu: Sebepleri, Sonuçları ve Önleyici Stratejiler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 303-309 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.31932  

Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu: Sebepleri, Sonuçları ve Önleyici Stratejiler

Ufuk Başar
İstanbul Aydın Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, hemşirelerde tükenmişlik ile ilgilenen araştırmacılar için güncel bir kaynak oluşturmak, hemşirelerin yaşadığı tükenmişlik sendromu hakkında bilgiler vermek ve tükenmişlikle baş etme stratejilerini derlemektir. Araştırmada, Clarivate Analytics Web of Science Core Collection, Scopus ve Medline gibi önde gelen dizinlerde yer alan kaynaklar değerlendirilerek bir yazın incelemesi yapılmıştır. Yapılan incelemelerin sonucunda, hemşirelerin tükenmişliğinin yaygınlığına, nedenlerine, hızlandırıcılarına, sonuçlarına, ağırlaştırıcılarına ve tükenmişlikle baş etme yöntemlerine ilişkin saptamalarda bulunulmuştur. Ayrıca, hemşirelerin tükenmişliği için önleyici stratejiler belirlenmiştir. Son olarak, gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, tükenmişlik, yazın incelemesi, stres, baş etme yöntemleri, stratejiler.


Burnout Syndrome in Nurses: Causes, Consequences, and Preventive Strategies

Ufuk Başar
Istanbul Aydın University

The aim of this study was to constitute an actual source for researchers who are interested in burnout syndrome among nurses, provide information about the burnout syndrome experienced by nurses, and compile coping strategies for burnout. Several sources, which were listed in the foremost indexes, such as Clarivate Analytics Web of Science Core Collection, Scopus, and Medline, were examined and a literature review was conducted. As a result, prevalence, causes, catalysts, consequences, aggravating factors and coping methods for nurse burnout were identified. Moreover, preventive strategies for nurse burnout were determined. Finally, assessments were made in terms of future research.

Keywords: Nurses, burnout, review, stress, coping, strategies.


Ufuk Başar. Burnout Syndrome in Nurses: Causes, Consequences, and Preventive Strategies. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 303-309

Sorumlu Yazar: Ufuk Başar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale