ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Dünyadaki Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Hemşire İstihdamı [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 128-133 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.31549  

Dünyadaki Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Hemşire İstihdamı

Kübra Soydaş1, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

İyi işleyen bir sağlık sistemine sahip olmak için yeterli sayıda ve uygun nitelikte hemşire istihdamı önemlidir. Hemşirelik bakımının niceliği ve niteliği; iş yeri fiziksel ortamından, destek hizmetlerinden, bilgi sistemlerinden, yönetim uygulamalarından, hemşirelerin eğitimlerinden ve deneyimlerinden, bakım sunum yöntemlerinden ve birimdeki hemşire sayısından etkilenmektedir. Bu farklı değişkenler dikkate alınarak birçok ölçüt geliştirilmiştir. Geliştirilen hemşire istihdam ölçütleri ülkelerin sağlık politikalarına uygun olarak kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı dünyadaki bazı ülkelerde ve Türkiye’de hemşirelerin istihdamında izlenen politikalara ilişkin bir çerçeve ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, istihdam, politika, eğitim


Nurse Employment in Some Countries in the World and in Turkey

Kübra Soydaş1, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Nursing, Department of Nursing Administration, İstanbul, Türkiye
2Fenerbahçe University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye

For a well-functioning health system, employing a sufficient number of appropriately qualified nurses is essential. The quantity and quality of nursing care are affected by the physical conditions of the workplace, support services, information systems, administrative practices, training and experience of nurses, care delivery models, and the number of nurses in the unit. Many criteria have been developed considering these different variables. These criteria are used in line with the health policies of each country. The aim of this review is to offer a framework for the employment policies of nurses in the world and Turkey.

Keywords: Nursing, employment, policy, education


Kübra Soydaş, Arzu Kader Harmancı Seren. Nurse Employment in Some Countries in the World and in Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 128-133

Sorumlu Yazar: Kübra Soydaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale