ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Kurumlarında Kurumsal İmaj Algısı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 310-315 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.27247  

Sağlık Kurumlarında Kurumsal İmaj Algısı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

Tuğba Güngör1, Ayşegül Oksay Şahin2, Seliha Seçil Bayram3
1Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk Ve Acil Yardım Programı
2Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama

Kurumsal imaj (imge), kuruluşun çeşitli kitlelerin zihninde canlandırdığı resim olarak tanımlanabilmektedir. Kurumsal imajın,
iç ve dış hedef kitle üzerinde güven yaratma ve bunu sürdürme görevi olduğundan gerçekçi ve inandırıcı olması gerekmektedir.
Örgütsel bağlılık ise çalışanların kuruma karşı aidiyet hissetmeleri anlamına gelmekte ve örgütün devamlılığı için gereksinim
duyulan insan kaynağından yararlanabilme konusunda kuruma üstünlük/avantaj sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar,
örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlarda motivasyon ve verimliliğin daha yüksek olduğunu; devamsızlık, geç gelme ve işten
ayrılma gibi olumsuz davranışların ise daha az ortaya çıktığını göstermektedir.
Olumlu kurumsal imaj, nitelikli personel için cazip bir seçenek oluşturarak kurumun kaliteli hizmet sunmasına, nitelikli
personelin yüksek bağlılık ve motivasyonla çalışması ise olumlu kurumsal imaj gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu karşılıklı
etkileşim süreci, kurumun hem iç hem dış paydaşlar tarafından tercih edilme oranlarını arttırmaktadır. Üretilen hizmet kapsamının
insan sağlığı olması nedeniyle, sağlık kurumlarında imaj yönetimi diğer kurumlara göre çok daha zor ve önemli
olmaktadır. Günümüz koşullarında rekabet gücünü arttırabilmek için sağlık kurumu yöneticilerinin, olumlu kurumsal imaj
oluşturmak ve çalışanların bağlılıklarını arttırmak için etkili stratejileri geliştirmeleri oldukça önemlidir. Bu derlemede kurumsal
imaj algısının örgütsel bağlılık ile ilişkisini sağlık sektöründe inceleyen çalışmalar değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, ebe, kurumsal imaj, örgütsel bağlılık, kamu hastaneleri


The Relationship Between Corporate Image Perception and Organizational Commitment in Health Institutions

Tuğba Güngör1, Ayşegül Oksay Şahin2, Seliha Seçil Bayram3
1Karabuk University Vocational School Of Health Services, First And Emergency Aid
2Karabuk University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing
3Karabuk University Vocational School Of Health Services, Medical Promotion And Marketing

Corporate image can be defined as the picture that the organization visualizes in the minds of various audiences. The
corporate image must be realistic and convincing since it is the duty of the organization to create and maintain trust of the
internal and external target audience.
Organizational commitment means that employees feel the sense of belonging to the organization and provide an advantage
for the organization to benefit from the human resources needed for the continuity of the organization. Researches
conducted have showed that employees with high organizational commitment had higher motivation and productivity;
however, negative behaviors such as absenteeism, being late to work, and quitting the job were less common.
Positive corporate image contributes to provision of high quality service to the organization by ensuring an attractive
alternative for qualified personnel, while qualified personnel working with high commitment and motivation to contribute
to the development of positive corporate image. This process of interaction increases the rates of preference for the
organization by both internal and external stakeholders. Since the scope of services is human health, image management
in health institutions is much more difficult and important than other institutions. In order to increase the competitiveness
in today’s conditions; it is very important that health institution managers work to create a positive corporate image and to
increase employees’ commitment. In this study, studies examining the relationship between perception of corporate image
and organizational commitment in the health sector are evaluated.

Keywords: Nurse, midwife, corporate image, organizational commitment, public hospitals


Tuğba Güngör, Ayşegül Oksay Şahin, Seliha Seçil Bayram. The Relationship Between Corporate Image Perception and Organizational Commitment in Health Institutions. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 310-315

Sorumlu Yazar: Tuğba Güngör, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale