ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Suriyeli Göçmen Hastaların Sağlık Hizmeti Sunumuna Etkisi: İstanbul Örneği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 314-320 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.25349  

Suriyeli Göçmen Hastaların Sağlık Hizmeti Sunumuna Etkisi: İstanbul Örneği

Ekrem Sevim1, Mustafa Nal2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balıkesir
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Kütahya

Amaç: Çalışmanın amacı, Suriyeli hastalara hizmet sunumunun Türkiye sağlık sistemi üzerindeki etkilerini incelemektir.
Yöntem: Çalışma, 2018 yılı içerisinde İstanbul ili genelinde kamu ve özel sağlık kuruluşlarında hizmet verilen Suriyeli hasta verileri kullanılarak retrospektif ve kesitsel olarak tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: İstanbul’da bulunan sağlık kuruluşlarında 2018 yılı içerisinde toplam 1.419.069 Suriyeli hastaya sağlık hizmeti verilmiştir. Bu sayı genel hasta başvurularının %1,43’ünü oluşturmaktadır. Suriyeli hastaların poliklinik başvuruları içerisindeki oran %1,05 olurken, acil servis başvuruları içerisindeki oran %2,82 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Suriyeli hastaların genel başvurular içerisindeki oranı %1,43 iken yatarak tedavi olan hastalar içerisindeki oranı %6,10 olarak gerçekleşmiştir.
Sonuç: Türkiye, sahip olduğu sağlık insan gücü ve teknik olanaklar (hastane yatağı, MR ve BT cihazı sayıları) açısından OECD ülkelerinden daha düşük olanaklara sahip olmasına karşın, bu kaynağı Suriyeli hastalarla da paylaşmaktadır. Türkiye çok sayıda Suriyeli hastaya sağlık hizmeti sunmaktadır. Ancak bu durumun sağlık sistemi üzerinde hizmet sunumu açısından önemli bir olumsuz etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık sistemi, hizmet sunumu, Suriyeli hastalar, uluslararası göç.


The Impact of Syrian Immigrant Patients on Health Service Delivery: The Case of Istanbul

Ekrem Sevim1, Mustafa Nal2
1Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Health Management, Balıkesir
2Kütahya Health Sciences University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Kutahya, Turkey

Aim: The study investigates service delivery impacts to Syrian patients on the Turkish health care system.
Method: The study was carried out in a retrospective and used the cross-sectional descriptive design using the data of Syrian patients served in public and private health institutions throughout Istanbul in 2018.
Results: Healthcare services were provided to 1,419,069 Syrian patients in health institutions in Istanbul in 2018. This number constitutes 1.43% of general patient admissions. While the ratio of Syrian patients to outpatient clinic admissions was 1.05%, the rate for emergency services admissions was 2.82%. In addition, the rate of Syrian patients in general admissions was 1.43%, while the rate among inpatients was 6.10%.
Conclusion: Turkey, despite having a health workforce and technical possibilities (numbers of hospital beds, MR and CT devices) to have less opportunities from OECD countries, which also share these resources with Syrian patients. Turkey offers health services to a substantial amount of Syrian patients. Immigrant Syrian patients constitute 1.43% of general admissions to hospitals. It is thought that this small health service burden will not adversely affect the delivery of health services.

Keywords: Health system, service delivery, Syrian patients, international migration.


Ekrem Sevim, Mustafa Nal. The Impact of Syrian Immigrant Patients on Health Service Delivery: The Case of Istanbul. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 314-320

Sorumlu Yazar: Ekrem Sevim, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale