ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlıkta Yalın Yönetim ve Yalın Liderlik [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 323-329 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.22448  

Sağlıkta Yalın Yönetim ve Yalın Liderlik

Gülcan Şantaş
Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Yalın yönetim anlayışı, sağlık kuruluşlarında hastaların ve diğer paydaşların memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli iyileştirmelerin olduğu bir kültür oluşturmayı sağlamaktadır. Sağlık kuruluşlarında son yıllarda önemi giderek artan yalın yönetim anlayışını uygulamada ve kuruluş içinde bu anlayışı yaygınlaştırmada liderin varlığına ve öncülüğüne gereksinim duyulmaktadır. Gelecekte Türkiye’de sağlık kuruluşlarında yalın yönetim uygulamalarının ve savurganlığı ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerin daha fazla tartışılacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, sağlık kuruluşlarında yalın yönetim ve yalın liderliğin kavramsal çerçevesi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: lider, yönetici, hemşire, yalın yönetim, yalın liderlik, sağlık


Lean Management and Lean Leadership in Health

Gülcan Şantaş
Yozgat Bozok University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Health Management Department

The lean management approach enables to create a culture in health institutions where continuous improvements occur in order to increase the satisfaction of patients and other stakeholders. There is a need for the presence, and pioneering of a leader in the implementation of the lean management approach, and in spreading this approach within the organization which has become increasingly important in health institutions in recent years. In the future, it has been thought that the lean management practices and the initiatives to avoid extravagancy in health institutions will be more frequently discussed in Turkey. Within this context this study focuses on the conceptual framework of lean management and lean leadership in health institutions.

Keywords: leader, manager, nurse, lean management, lean leadership, health


Gülcan Şantaş. Lean Management and Lean Leadership in Health. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 323-329

Sorumlu Yazar: Gülcan Şantaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale