ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Kaos Kuramının Yönetici Hemşireler Açısından Önemi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 153-159 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.07742  

Kaos Kuramının Yönetici Hemşireler Açısından Önemi

Seray Kuşçu1, Yunus Şimşek2, Handan Alan3
1İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,istanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul
3İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

Değişen ve gelişmekte olan dünya düzeninde mesleklerin daha pratik ve soyut düşünme yetisinin profesyonelleşmeye katkıları önemlidir. Bu derleme, literatürde ki eksikliği göz önünde bulundurularak, kaos teorisi ve hemşirelik ile ilgili çalışmaların oluşması ve desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. İnceleme ve araştırma alanı özelleştirilerek, yönetici hemşirelerin bakış açılarına profesyonel bir tutum kazandırmak için oluşturulan çalışmada, klasik fizik kuramlarının yeni paradigmalar ile şekillenen boyutunun oluşturduğu bilim alanı olan kaos teorisi incelenmiştir. Hemşirelik, insan ilişkileri ve sağlık bilimlerini kapsayan, pek çok alandan beslenen bir meslektir. Çalışma alanı, kullanılan teknoloji ve hastalıklar yönünden bakıldığında hemşire yöneticilerin uygulama alanlarının kaos teorisinden ilham alabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: kaos teorisi, sağlık, yönetici hemşire


The Importance of Chaos Theory in Terms of Manager Nurses

Seray Kuşçu1, Yunus Şimşek2, Handan Alan3
1Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital,istanbul
2İstanbul University Cerrahpaşa, Graduate Education Institute, İstanbul
3IUC Florence Nightingale Faculty Of Nursing Department Of Nursing Administration, İstanbul

In the changing and developing world order, the contribution of more practical and abstract thinking skills of professions to professionalization should not be denied. This review was created with the aim of creating and supporting the studies on chaos theory and nursing by considering the deficiency in the literature. The study and research is privatized nurse manager of a professional attitude to the science of perspective created by the size and shape new paradigms of classical physics theories formed work to bring chaos theory was investigated. Nursing is a profession that feeds on human relationships and health sciences. Considering the field of study, the technology and diseases used, it can be stated that the practice areas of nurse managers can be inspired by chaos theory.

Keywords: chaos theory, health, nursing manager


Seray Kuşçu, Yunus Şimşek, Handan Alan. The Importance of Chaos Theory in Terms of Manager Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 153-159

Sorumlu Yazar: Yunus Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale