ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Yaklaşımı [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 441-449 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.04724  

Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Seda Tuğba Baykara Mat, Ülkü Baykal
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

Günümüzde gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı, bilgiye kolay ulaşım gibi değişimler toplumsal refah düzeyini yükseltmekle birlikte, sağlık hizmetlerine yapılan başvuruların artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte koruyucu sağlık sistemleri yerine tedavi edici hizmetlere olan yönelim ve sağlık talebindeki artış beraberinde insan ve çevre sağlığı açısından çeşitli riskler yaratan tıbbi atık oluşumunu arttırmaktadır. Bu makalede tıbbi atıkların yönetimi ve bu atıkların çevre sağlığına uygun şekilde yok edilmesi konusunda yeni bir yaklaşım olan Sıfır Atık Projesi’nin incelenmesi ve güncel mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atık, tıbbi atık, sıfır atık, atık yönetimi, hastane


Medical Waste Management And Zero Waste Approach In Healthcare Organizations

Seda Tuğba Baykara Mat, Ülkü Baykal
Istanbul University- Cerrahpaşa Florence Nightingale Nursing Faculty, Department of Nursing Management, Istanbul

Today, changes such as technology development, rapid population growth, and easy access to information increase the level of social welfare and increase the appeals to health services. Along with this, the orientation towards therapeutic services instead of preventive health systems and the increase in health demand enhance medical waste generation, which creates various risks in terms of human and environmental health. In this article, it is aimed to examine Zero Waste Project, which is a new approach in the management of medical wastes and disposal of these wastes in accordance with environmental health, and to evaluate within the scope of current legislation.

Keywords: Medical waste, waste, zero waste, hospital, waste management


Seda Tuğba Baykara Mat, Ülkü Baykal. Medical Waste Management And Zero Waste Approach In Healthcare Organizations. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 441-449

Sorumlu Yazar: Seda Tuğba Baykara Mat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale