ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Acil Serviste Hasta Güvenliği Kültürünü ve Tıbbi Hata Prevalansını Etkileyen Faktörler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 169-175 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.02486  

Acil Serviste Hasta Güvenliği Kültürünü ve Tıbbi Hata Prevalansını Etkileyen Faktörler

Tuğba Çınarlı1, Zeliha Koç2, Hızır Ufuk Akdemir3, Celal Katı3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Samsun

Acil servis; sağlığı herhangi bir nedenle bozulmuş bir kişinin, o andaki sağlık durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla gereken önlemlerin alındığı, kendine özgü çalışma koşulları olan bir birimdir. Acil servis, hastanenin diğer bölümleriyle karşılaştırıldığında yüksek hasta yüküne sahip, oldukça kompleks bir ünitedir. Acil servisler akut bakım arayışında olan hastaları kabul etmektedir. Bununla birlikte acil serviste yaygın olarak görülen hasta sayısının fazlalığı, çalışan sağlık bakım profesyoneli sayısının azlığı, iletişim yetersizliği, ekip çalışması ile ilgili problemler, çalışma ortamının kalabalık olması, işlerin kesintiye uğraması ve birden çok görevin yüklenilmesi gibi durumlar hasta güvenliğini tehdit etmekte ve tıbbi hataya eğilimi artırabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta güvenliği, tıbbi hata.


Factors Affecting Patient Safety Culture And Medical Error Prevalence In Emergency Services

Tuğba Çınarlı1, Zeliha Koç2, Hızır Ufuk Akdemir3, Celal Katı3
1Ondokuz Mayıs University, Vocational High School of Health Services, Samsun
2Ondokuz Mayıs University,Faculty of Health Sciences, Samsun
3Ondokuz Mayıs University, Medical School, Samsun

Emergency service is a unit where necessary precautions are taken in order to prevent health condition of a person who has a health problem due to any reason to worsen and which has unique working conditions. Emergency service is a very complex unit with high patient load when compared with other units of the hospital. Emergency units accept patients with the need of acute care. On the other hand situations such as the high quantity of the patients in the emergency service and low quantity of the healthcare professionals, crowdedness of the working environment, communication insufficiency, problems with teamwork, interruption of the activities and assignment of multiple missions threaten patient safety and may increase tendency for medical errors.

Keywords: Emergency service, medical error, patient safety.


Tuğba Çınarlı, Zeliha Koç, Hızır Ufuk Akdemir, Celal Katı. Factors Affecting Patient Safety Culture And Medical Error Prevalence In Emergency Services. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 169-175

Sorumlu Yazar: Tuğba Çınarlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale