ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Evrensel Sağlık Bildirgeleri ve Türkiye’de Sağlık Reformları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 162-166 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.162  

Evrensel Sağlık Bildirgeleri ve Türkiye’de Sağlık Reformları

Meral Madenoğlu Kıvanç
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Çalışmanın amacı, Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası sağlık bildirgeleri ve sözleşmelerinin, Türkiye’de sağlık alanındaki yansımalarını incelemektir. Sağlığın geliştirilmesi mevcut koşullara, toplumdaki değişimlere ve dünyadaki küresel gelişmelere paralel olarak değişkenlik göstermektedir. Sağlık alanında daha iyi koşulların elde edilmesi için ülkeler, sağlık stratejileri belirlemektedir. Dünyada sağlığın geliştirilmesi amacı ile sağlık örgütleri tarafından çeşitli ülkelerde konferanslar yapılmakta ve hedefler ortaya konularak birçok bildirge yayımlanmaktadır. Ülkeler sağlık stratejilerini belirlerken Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Bildirgeleri önemli rol oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 1980 yılında Avrupa için politikaları belirlemiş ve 1984 yılında “Avrupa’da Herkes İçin Sağlık Hedefleri” yayımlamıştır. Sağlıkta hakkaniyet, sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreler, entegre sağlık sektörü, hizmette kalite yönetimi hedeflerden birkaçıdır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için toplumun sahip olduğu beşeri ve finansal kaynaklar etkin kullanılmalıdır.1980’lerin sonunda diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de sağlık reformu gündeme gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde devletin ve piyasanın değişen rolleri, desantralizasyon, tüketicilerin güçlendirilmesi ve halk sağlığının rolü gibi dört temel konu ile sağlık reformunun çerçevesi çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık bildirgesi, sağlık reformu


Universal Declarations of Health and Health Reforms in Turkey

Meral Madenoğlu Kıvanç
Istanbul University Health Sciences Midwifery Departmen, İstanbul, Turkey

The purpose of the study is to investigate the reflections of the international health declarations and agreements of the World Health Organization on the healthcare field in Turkey. Development of health differs in parallel with the present conditions, changes in the society and global developments in the world. Countries determine their health strategies to obtain better conditions in the healthcare field. Conferences are held and targets are set in various countries by the health organizations for the improvement of health conditions in the whole world, and many declarations have been published. Health Declarations of the World Health Organization become important while countries determine their health strategies. The World Health Organization determined the policies for Europe in 1980 and published “Health Targets for All in Europe” in 1984. Equity in health, healthy living, healthy environments, integrated health sector and quality management in service are a few of these targets. Human and financial resources of the society must be used efficiently to fulfil these targets. As in other countries, health reform came to the agenda of Turkey at the end of 1980s. The frame of the health reform was set with four basic topics as changing roles of the state and market in healthcare services, decentralization, strengthening consumers and the role of public health.

Keywords: Health, health declaration, health reform


Meral Madenoğlu Kıvanç. Universal Declarations of Health and Health Reforms in Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 162-166

Sorumlu Yazar: Meral Madenoğlu Kıvanç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale