ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Hizmeti Sunan Kurumlarda İtibarın Önemi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 100-111 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.100  

Sağlık Hizmeti Sunan Kurumlarda İtibarın Önemi

Nihal Ünaldı
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

Günümüzde küreselleşmeyle ortaya çıkan rekabet ortamında, hızla değişim gösteren kamu veya özel sektöre bağlı kurumlar için itibar kavramının önemi her geçen gün artırmaktadır. Kurumsal itibar, bir kurumun tüm paydaşları tarafından güvenilir, saygın ve değerli algılanıp algılanmadığına dair zaman içinde oluşan değerlendirmelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte itibar, kurumlara değer katan, diğer kurumlarca taklit edilemeyen, kurumları ayrıcalıklı kılan soyut bir varlık olarak da kabul edilmektedir. Son yıllarda sağlık alanında yaşanan dönüşüm ve değişimler, sağlık hizmeti veren kurumları da ister istemez rekabet ortamına sürüklemektedir. Bu bağlamda rekabete dayalı çalışma alanlarında başarılı olabilmenin yolunun, paydaş memnuniyeti yoluyla kurum itibarının güçlendirilmesinden geçtiği belirtilmektedir. Sağlık hizmeti sunan kurumların varlıklarını başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için bu kurumların gerçekleştirdikleri faaliyetlerden etkilenen tüm paydaşlar tarafından onaylanmaları gerekmektedir. Dolayısıyla başta hastaneler olmak üzere diğer sağlık hizmeti sunan kurumlardan etkilenen tüm paydaşların (hastalar/hasta yakınları, çalışanlar, tedarikçiler vb.) zihinlerinde oluşturdukları pozitif algı; kurum imajının olumlu, kurum itibarının da güçlü ve iyi olmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal itibar, kurumsal imaj, hastaneler, sağlık kurumları


The importance of reputation on health service institutions

Nihal Ünaldı
Istanbul University, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Management, İstanbul

Today, there is an ever-increasing importance of the concept of reputation for either public or private institutions that show a rapid change in the competition environment that has been brought along globalization. Corporate reputation is defined as the whole evaluation regarding whether or not an institution is perceived as reliable, reputable and valuable by all stakeholders, which is formed in the course of time. In addition to this, reputation is accepted as an intangible being that enriches the institutions, can not be imitated by other institutions and prioritizes the institutions. Recent transformation and changes being experienced in the healthcare field inevitably involve the institutions providing health service in the competition environment as well. In this context, it is required to reinforce the corporate reputation via the stakeholder satisfaction in order to be successful in competition-based study fields. On the other hand, the success of institutions providing healthcare institution depends on being approved by all the stakeholders that are affected by the activities of these institutions. Thus, the positive perception being formed in the minds of stakeholders (such as patients/patient relatives, workers, suppliers) that are affected primarily by hospitals and other health service institutions will enable the institutions to have a positive corporate image and a strong and good corporate reputation.

Keywords: Corporate reputation, corporate image, hospitals, health institutions


Nihal Ünaldı. The importance of reputation on health service institutions. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 100-111

Sorumlu Yazar: Nihal Ünaldı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale