ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
YAYIN HAKKI DEVRİ - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Yayın Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere SHYD’ye gönderilen çalışmaların, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşıması gerekir. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi bir yerde daha önce yayınlanmadığını, yayınlanmak üzere değerlendirilmede bulunulmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Karşı bir durum söz konusu olduğunda ilgili yaptırımlar uyarınca yazar durumdan sorumlu tutulacaktır.

Yazarlar, çalışmalarının yayın hakkını devretmeyi kabul ederek, değerlendirilmek üzere SHYD’ye göndermek zorundadır.  Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale geldiğinden, yayınlanan çalışmanın hiçbir kısmı editör kurulunun/yayınevinin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz.

Yazar(lar)ın patent, yayın hakkı dışında kalan bütün onaylanmamış hakları; çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı, yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı, çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı gibi hakları saklıdır.

Yazar(lar), basılı ya da elektronik formatta yardımcı resimler, tablolar ya da önce yayımlanmış diğer her türlü içeriği kullanırken, yayın hakkı sahibinden izin almak zorundadırlar. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazar(lar)a ait olmaktadır.

Dergiye çalışma gönderecek yazar(lar), makaleye katkılarını isim sırasını dikkate alarak ‘Fikir, Tasarım, Veri Toplama ve/veya İşleme, Analiz ve/veya Yorum, Yazma, Eleştirel İnceleme ve/veya Revizyon’ başlıklarında görev ve sorumluluklarını açıklayarak, "Yayın Hakkı Sözleşme Formu" nu doldurmak ve sisteme yüklemek zorundadır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalı ve imzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarında ek dosya yükleme seçeneği ile sisteme yüklenmeli ayrıca iletişim adresinden elektronik olarak editör kuruluna gönderilmelidir.

 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale