MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Nursing Manager Trainig From Past To Today [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 70-78 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.73745  

Nursing Manager Trainig From Past To Today

Hanife Tiryaki Şen1, Burcu Alaçam2, Tuğba Öztürk Yıldırım3
1Istanbul Provincial Health Directorate, Istanbul, Turkey
2Atatürk University Nursing Faculty, Nursing Management Department, Erzurum, Turkey
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesity, Vocational Highschools of Health Services, Istanbul, Turkey

No matter which branch of industry and service area; today, it is necessary for administrators to have adequate information about their service area, certain experience on their duties, leadership characteristics in terms of personality traits as well as having been required to acquire appropriate knowledge, skill and attitude in order to overcome their duties in certain organizational situations. For that reason, according to the executive proficiency which the administrators should have, educational programs appropriate for application area and the characteristics of the institution, which can meet the necessities and provide success for them in their current and future jobs, should be prepared. In order for the administrators to fulfil the expected roles of the nurse executives who are responsible for presenting quality nursing services, nurse executive trainings have recently become crucial. In this review, nurse executive training has been analyzed from past to present.

Keywords: Nurse executive, training, nurse execute and training


Geçmişten Günümüze Yönetici Hemşire Eğitimi

Hanife Tiryaki Şen1, Burcu Alaçam2, Tuğba Öztürk Yıldırım3
1İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,İstanbul
2Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı,Erzurum
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

Günümüzde hangi iş kolunda ve hizmet alanında olursa olsun; yöneticilerin hizmet alanları ile ilgili yeterli bilgiye, işleri ile ilgili belirli bir deneyime, kişilik özellikleri açısından liderlik özelliklerine sahip olmaları gerekli olmakla birlikte, çeşitli örgütsel durumlarda kendilerine verilen görevlerin üstesinden gelebilmeleri için uygun bilgi, beceri ve tutumu da kazanmaları zorunluluğu söz konusudur. Bunun için, yöneticilerin sahip olmaları gereken yönetsel yeterliklere göre, bilimsel ve teknolojik yönden geçerli olan, şimdiki ve gelecekteki işlerinde daha başarılı olmalarım sağlayacak ve gereksinimleri karşılayacak teorik bilgiyle birlikte uygulama alanına ve kurumun özelliklerine uygun eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Kaliteli hemşirelik hizmetleri sunumundan sorumlu olan yönetici hemşirelerin kendilerinden de beklenen rolleri yerine getirebilmeleri içinde yönetici hemşire eğitimleri son yıllarda daha büyük öneme kazanmıştır. Bu derlemede geçmişten günümüze yönetici hemşirenin eğitimi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşire, eğitim, yönetici hemşire eğitimi


Hanife Tiryaki Şen, Burcu Alaçam, Tuğba Öztürk Yıldırım. Nursing Manager Trainig From Past To Today. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 70-78

Corresponding Author: Burcu Alaçam, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale