MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Neuro Linguistic Programming in Empowerment Staff [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 64-69 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.65487  

Neuro Linguistic Programming in Empowerment Staff

Sevim Şen1, Esra Uğur2
1Yeditepe University Faculty of Health Sciences, Departman of Nursing, Istanbul
2Acıbadem University Faculty of Health Sciences, Departman of Nursing, Istanbul

Empowerment refers to giving power to employees. Empowerment is basically to improve the employee's expertise, to ensure that they see opportunities, to encourage them to make the necessary decisions, and to change their attitude towards work. Neuro-Linguistic Programming (NLP) is a field of study that studies the processes of thinking, language and behavior and how to use these processes effectively to achieve their goals. With NLP, it is possible to speed up the learning process, to strengthen communication, to increase sensitivity, to reach flexibility by increasing choices, to increase cooperation, to direct emotions and thoughts, and to mobilize consciousness to determine strength and resources. The purpose of this compilation is; The importance of staff empowerment and the sharing of recommendations on the use of NLP techniques for empowerment. It is thought that it will contribute to the implementation of NLP principles and techniques in strengthening health workers and managers.

Keywords: Staff Empowerment, psychological empowerment, Neuro-Linguistic Programming, Nursing, Nursing Management


Personel Güçlendirmede Nöro Linguistik Programlama

Sevim Şen1, Esra Uğur2
1Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Güçlendirme, çalışanlara güç vermeyi ifade etmektedir. Güçlendirmenin temeli, çalışanın uzmanlık bilgisini geliştirmek, fırsatları görmesini sağlamak, gerekli kararları vermesini desteklemek ve işe karşı tutumunu değiştirmek yoluyla sahibi haline getirilmesidir. Nöro Linguistik Programlama (NLP), düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, bu süreçleri hedeflere ulaşabilmek için etkin kullanılacağını öğreten çalışma alanıdır. NLP ile öğrenme sürecini hızlandırmak, iletişimi güçlendirmek, duyarlılığı arttırmak, seçenekleri attırarak esnekliğe ulaşmak, işbirliğini arttırmak, duygu ve düşünceleri yönlendirmek ve bilinçaltını hareketlendirerek güç ve kaynaklarını tespit etmek mümkün olmaktadır. Bu derlemenin amacı; personel güçlendirilmenin önemi ve NLP tekniklerinin güçlendirmede kullanılmasına ilişkin önerilerin paylaşılmasını sağlamaktır. Sağlık çalışanlarına ve yöneticilerine güçlendirmede NLP ilke ve tekniklerinin uygulanması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, psikolojik güçlendirme, Nöro Linguistik Programlama, Hemşirelik, Hemşirelik Yönetimi


Sevim Şen, Esra Uğur. Neuro Linguistic Programming in Empowerment Staff. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 64-69

Corresponding Author: Sevim Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale