MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Organizational citizenship behavior levels of nurses and effective factors [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 89-98 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.089  

Organizational citizenship behavior levels of nurses and effective factors

Serap Altuntaş1, Ülkü Baykal2
1Ataturk University Faculty Of Health Sciences, Nursing Management Department, Erzurum.
2Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty, Nursing Management Department, Istanbul.

OBJECTIVE: INTRODUCTION: Nurses who are the most active members of health staff should display high level of organizational citizenship behavior in order to more efficiently provide health services. Certain factors like nurse and patient satisfaction, motivation and performances of nurses promote organizational commitment. Nurses’ job satisfaction and commitment to institution reduce the rate of job quitting.
AIM: This descriptive and comparative study was carried out to determine organizational citizenship behavior levels of nurses and effective factors.

METHODS: METHODS: Study population includes nurses employed in 11 hospitals with ≥100 bed capacity and located in European Side of Istanbul and not specialized only in a specific area. Personal Information Form and the Organizational Citizenship Level Scale were used for data collection. Ethical committee consent, approvals of related organizations and participant consent were obtained. Study data was analyzed by frequency and percentage distributions, ANOVA, Kruskal Wallis, Tukey HSD and t-test with SPSS 11.5 packet software.
RESULTS: RESULTS: Nurses were found to display high levels of organizational citizenship behavior. The factors including organizations, age, position, organizational experience, intentional choice of profession, shift, working type, job satisfaction, and intention to leave from organization were found to be effective on certain organizational citizenship behaviors of nurses.
CONCLUSION: CONCLUSION: Study results indicated that organizational citizenship behavior levels of nurses were affected by certain factors.

Keywords: Nursing, nursing management, organizational citizenship behavior.


Hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri ve etkileyen faktörler

Serap Altuntaş1, Ülkü Baykal2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim ABD, Erzurum.
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim ABD, İstanbul.

AMAÇ: GİRİŞ: Sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi, hasta doyumu ve hemşire doyumunun sağlanması, hemşirelerin motivasyon ve performanslarının artırılması, örgütsel bağlılıklarının sağlanması ve işten ayrılma oranlarının azaltılması için sağlık ekibinin en etkin üyesi olan hemşirelerin yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemeleri gerekmektedir.
AMAÇ: Hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tasarımda gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEMLER: YÖNTEMLER: Araştırma İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan 100 yatak ve üzeri kapasiteli, özel bir alanda hizmet vermeyen 11 hastanede çalışan hemşireler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplamada kişisel bilgi formu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplamadan once etik kurul kararı, kurum izinleri ve katılımcıların onayı alınmıştır. Veriler SPSS 11.5 istatistik paket programı ile frekans ve yüzde dağılımı, ANOVA, Kruskal Wallis, Tukey HSD ve t testi ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: BULGULAR: Çalışma sonucunda hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışılan kurum, yaş, pozisyon, kurumsal deneyim, mesleği isteyerek seçme durumu, vardiya, çalışma şekli, işinden memnun olma ve işten ayrılmayı düşünme durumu gibi faktörlerin hemşirelerin bazı örgütsel vatandaşlık davranışı türlerini etkilediği saptanmıştır.
SONUÇ: SONUÇ: Araştırma sonuçları, hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyinin bazı faktörlerden etkilendiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik yönetimi, örgütsel vatandaşlık davranışı.


Serap Altuntaş, Ülkü Baykal. Organizational citizenship behavior levels of nurses and effective factors. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(2): 89-98

Corresponding Author: Serap Altuntaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale