MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Patient safety, patient safety culture, medical errors and adverse events: Review [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 132-140 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.132  

Patient safety, patient safety culture, medical errors and adverse events: Review

Gürkan Kapıkıran1, Semra Bülbüloğlu2, Fatma Eti Aslan2
1İnonu Universty Turgut Ozal Medical Center
2Bahcesehi̇r Uni̇versi̇ty Health Sci̇ences Faculty

Recent studies shows that patient safety in the operating room sometimes has neglected due to system based, organizational, health care working. But patient safety an essential component for perioperative nursing. The aim of this study prepared institutions for dedicated patient safety while proving health care all the perioperative processes.
Perioperative nurses a member of multidisciplinary team report to preserving dignity and comfort, preventing possible mistakes, making advocacy the patient, submitting a modern health care all the perioperative processes. Therefore it may to mention of setting on environment in the operating room, equipment ready for use, to prevent medical errors and adverse events, application of aseptic teqniques and so on.

Keywords: Adverse events, nursing, patient safety, medical errors, patient safety in the operating room, patient safety culture, safe health care


Ameliyathanede hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, medikal hatalar ve istenmeyen etkili olaylar: Derleme

Gürkan Kapıkıran1, Semra Bülbüloğlu2, Fatma Eti Aslan2
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
2Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇

Son çalışmalar gösteriyor ki ameliyathanede hasta güvenliği sistem temelli, organizasyonel veya sağlık bakım çalışanlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı zaman zaman ihlal edilmektedir. Oysa hasta güvenliği cerrahi hemşireliğinin temel bileşenlerinden biridir. Bu çalışmada; cerrahi bakım sunulurken hasta güvenliğinin sağlanması için kurumlara rehberlik edecek düzeyde bir derleme hazırlamak amaçlandı.
Multidisipliner ekibin birer üyesi olan cerrahi hemşireler tüm cerrahi süreçlerde hastanın konfor ve saygınlığını korumaktan, olası hataların önlenmesinden, hasta savunuculuğu yapmaktan, modern düzeyde sağlık bakımı sunmaktan sorumludur. Bunun için ameliyathanede çevre düzenlemesi, ekipmanın kullanıma hazır olması, aseptik tekniklerin uygulanması, medikal hataların ve istenmeyen etkili olayların önlenmesi gibi birçok uygulamada hasta güvenliğinden söz edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathanede hasta güvenliği, güvenli sağlık bakımı, hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, hemşirelik, istenmeyen etkili olaylar, medikal hatalar


Gürkan Kapıkıran, Semra Bülbüloğlu, Fatma Eti Aslan. Patient safety, patient safety culture, medical errors and adverse events: Review. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 132-140

Corresponding Author: Gürkan Kapıkıran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale