MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Using Technology to Prevent Patient Falls [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 29-36 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.029  

Using Technology to Prevent Patient Falls

Veysel Karani Barış, Şeyda Seren İntepeler
Department of Nursing Management, Dokuz Eylul University Nursing Faculty, Izmir, Turkey

Patient falls in hospitals cause physiological and psychological harm to patients and negatively affects timely and effective care. They also increase hospital costs and the duration of hospital stays. Therefore, preventing them is critical for patient safety and the quality of healthcare since they may yield serious outcomes. The literature indicates many practices intended to prevent falls that have been proven to be effective. New practices also emerge with technological developments. The most commonly used technology is sensor technology. Other technologies used include health informatics technologies, video cameras and communication technologies. These technologies can be used alone or in combination with other practices. However, only limited evidence exists on the effectiveness of using technologies alone to prevent patient falls. This review of the literature aims to describe the technologies used to prevent patient falls and share the information in the literature about them. It will help healthcare personnel and administrators to implement fall-preventive strategies.

Keywords: Patient Falls, Technology, Nursing, Nursing Management, Health Management


Hasta Düşmelerinin Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı

Veysel Karani Barış, Şeyda Seren İntepeler
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, İzmir

Hastanelerde yaşanan hasta düşmeleri hastalarda fizyolojik ve psikolojik zararlara yol açmakta, bakımın zamanında alınmasını, etkinliğini, verimliliğini etkilemekte ve hastane maliyeti ve yatış süresinde artışlara neden olmaktadır. Dolayısıyla ciddi sonuçları bulunan düşmelerin önlenmesi hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesi açısından hayati önem arz etmektedir. Alan yazında düşmelerle ilgili etkililiği ispatlanmış birçok uygulama bulunmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmeler kapsamında yeni uygulamalar da gündeme gelmektedir. En yaygın kullanım sensör teknolojisinde olmakla birlikte; sağlık bilişim teknolojileri, video kamera ve iletişim teknolojileri de kullanılan teknolojiler arasında yer almaktadır. Bu teknolojiler hasta düşmelerinin önlenmesinde tek başına kullanılabildiği gibi, birden fazla düşme önleyici uygulama ile birlikte de kullanılabilmektedir. Fakat tek başına kullanımının hasta düşmelerini önlemede etkili olduğuna dair kanıtlar sınırlıdır. Bu derlemenin amacı hasta düşmelerinin önlemesinde kullanılan teknoloji örneklerinin açıklanması ve kullanımına ilişkin alan yazının paylaşılmasıdır. Sağlık çalışanlarına ve yöneticilere düşme önleme stratejilerinin uygulanması açısından katkı sağlayacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Düşmeleri, Teknoloji, Hemşirelik, Hemşirelik Yönetimi, Sağlık Yönetimi


Veysel Karani Barış, Şeyda Seren İntepeler. Using Technology to Prevent Patient Falls. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 29-36

Corresponding Author: Şeyda Seren İntepeler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale