MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
The Impacts of Health Transformation Program on Healthcare Workers and Health System [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 37-43 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.037  

The Impacts of Health Transformation Program on Healthcare Workers and Health System

Oya Çelebi Çakıroğlu, Arzu Kader Harmancı Seren
Istanbul University, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Management, Istanbul.

There has been significant political changes in many developing countries including Turkey as result of globalization phenomenon led by international organisations. In this regard, Health Transformation Program has been put into practice as a macro-sized change in the field of healthcare. Health Transformation Program has affected significantly both healthcare workers and health system in Turkey. In this compilation, it has been aimed to evaluate the current situation by examining the areas that healthcare workers and health system have been affected by Health Transformation Program.

Keywords: Health Transformation Program, Health Reform, Health Politics, Healthcare Workers, Nursing


Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Sağlık Sistemi ve Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri

Oya Çelebi Çakıroğlu, Arzu Kader Harmancı Seren
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul.

Küreselleşme olgusunun etkisi ile birlikte uluslararası örgütlerin öncülüğünde Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan birçok ülkede önemli politik değişiklikler yaşanmıştır. Bu kapsamda sağlık alanında meydana gelen makro ölçekli bir değişim olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaya konulmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasından Türkiye’nin sağlık sistemi ve sağlık çalışanları büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu derlemede Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık sistemini ve sağlık çalışanlarını etkilediği alanlar ele alınarak mevcut bulunan güncel durum değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Reformu, Sağlık Politikaları, Sağlık Çalışanları, Hemşirelik


Oya Çelebi Çakıroğlu, Arzu Kader Harmancı Seren. The Impacts of Health Transformation Program on Healthcare Workers and Health System. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 37-43

Corresponding Author: Oya Çelebi Çakıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale