MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
The Importance of Time Management in Nursing [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 125-131 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.40316  

The Importance of Time Management in Nursing

Naile Boduç1, Ülkü Baykal2
1Istanbul University-Cerrahpasa Graduate Education İnstitute,Nursing Administration and Cerrahpasa Medical Faculty Hospital, General Surgery Department İstanbul, Turkey
2Department of Nursing Administration, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul,Turkey

Time is a unique, scarce and finite source, no matter what is done, it cannot be brought back
any more and it cannot be replaced when used. Time has a great importance for human life,
so its effective use is an inevitable necessity in terms of balancing work with private life. Time
management, which means using the owned time optimally and effectively is considered as
planning and organizing how to divide an individual’s time between specific activities that should
be done. It is particularly important for nurses to manage their time effectively. Because the time
wasted by nurses is the time required to be allocated for the patient but not the time spent with
themselves which affects the quality of healthcare negatively. Effective time management in
nursing leads to improvement of managerial talents, protection of human resources, reduction
of stress and eventually, increases job satisfaction and improves mental health. Nurses need to
improve their time management skills in order to provide health care services with high quality.
The aim of this review is to contribute to raise awareness of time management in nurses, by
mentioning about the concept and importance of time and time management, methods and
advantages of using the time effectively and factors causing improper use of time.

Keywords: Time, time management, nurse, nursing administration.


Hemşirelerde Zaman Yönetiminin Önemi

Naile Boduç1, Ülkü Baykal2
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı,İstanbul

Zaman eşsiz, kıt ve sonlu bir kaynak olup ne yapılırsa yapılsın daha fazlasına sahip
olunamamakta ve kullanıldığında yeri doldurulamamaktadır. Zaman insan yaşamı için büyük
önem taşımakta ve bu nedenle etkili kullanımı iş ve özel yaşamın dengelenmesi açısından
kaçınılmaz bir zorunluluk olmaktadır. Sahip olunan zamanı en uygun ve etkili şekilde kullanmak
anlamına gelen zaman yönetimi, bireyin zamanını yapması gereken belirli işlevler arasında
nasıl böleceğini planlaması ve düzenlemesi olarak ele alınmaktadır. Hemşirelerin zamanlarını
iyi yönetmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü hemşireler tarafından boşa harcanan zaman,
hastaya ayrılması gereken ancak onunla geçirilmeyen zaman olup, bakımın kalitesini doğrudan
olumsuz yönde etkilemektedir. Hemşirelerde zamanın etkili yönetimi, yönetim yeteneklerinin
iyileştirilmesine, insan kaynaklarının korunmasına, gerilimin azalmasına ve sonuç olarak
iş doyumunun ve psikolojik sağlığın artmasına yol açmaktadır. Sağlık hizmetlerinin kaliteli
sunulabilmesi için hemşirelerin, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu
derlemede, zaman ve zaman yönetimi kavramına, önemine, zamanı etkili kullanma yöntemleri
ve yararlarına, zamanın kötü kullanılmasına neden olan etmenlere değinilerek, hemşirelerin
zaman yönetimi konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zaman, zaman yönetimi, hemşire, hemşirelik yönetimi.


Naile Boduç, Ülkü Baykal. The Importance of Time Management in Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 125-131

Corresponding Author: Naile Boduç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale