MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Collaboration Amongst Nurses [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 210-216 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.210  

Collaboration Amongst Nurses

Serpil Çelik Durmuş1, Aytolan Yıldırım2
1Kırıkkale University Faculty of Health Sciences
2Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty

Problems and mistakes in communication and collaboration between the health team are the most important factor in medical errors. It is stated that medical errors increase mortality, morbidity and cost while at the same time cause prolonged hospitalization. Nurses are health personnel who spend the most time with patients. Therefore, collaboration amongst nurses is important to improve the quality of patient care, to prevent the occurrence of medical errors and to improve patient satisfaction. Collaboration amongst nurses is described by the scale and sub-dimensions developed by Dougherty and Larson. According to Dougherty and Larson, nurse collaboration includes professionalism, communication, process sharing, coordination and problem solving. Collaboration amongst nurses is an important component of quality in health care and nursing services. It is suggested that managers should not ignore the collaboration amongst nurses and take initiatives to upgrade.

Keywords: Collaboration, Communication, Coordination, Nurse


Hemşireler Arası İşbirliği

Serpil Çelik Durmuş1, Aytolan Yıldırım2
1Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Sağlık ekibi arasında iletişim ve işbirliğindeki sorunlar ve hatalar, tıbbi hataların en önemli faktörüdür. Tıbbi hataların, mortalite, morbidite ve maliyeti artırırken aynı zamanda hastanede yatış süresinin uzamasına neden olduğu belirtilmektedir. Hastalarla en fazla zaman geçiren sağlık personeli hemşirelerdir. Dolayısıyla hemşireler arası işbirliği, hasta bakımının kalitesini artırmak, tıbbi hataların oluşmasını önlemek ve hasta memnuniyetini geliştirmek için önem arz etmektedir. Hemşireler arası işbirliği, Dougherty ve Larson tarafından (2010) geliştirilmiş olan ölçek ve alt boyutları ele alınarak anlatılmıştır. Dougherty ve Larson’a göre hemşireler arası işbirliği, profesyonellik, iletişim, süreç paylaşımı, koordinasyon ve problem çözme konularını kapsamaktadır. Hemşireler arası işbirliği, sağlıkta kalite ve hemşirelik hizmetlerinde kalitenin önemli bir bileşenidir. Yöneticilerin ise hemşireler arası işbirliğini göz ardı etmemeleri ve yükseltmeye yönelik girişimlerde bulunmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İletişim, İşbirliği, Koordinasyon


Serpil Çelik Durmuş, Aytolan Yıldırım. Collaboration Amongst Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 210-216

Corresponding Author: Serpil Çelik Durmuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale