MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Creation of a Patient safety Culture in İntensive Care Units: Nurses' View to the Medical Errors [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 1-7 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.001  

Creation of a Patient safety Culture in İntensive Care Units: Nurses' View to the Medical Errors

Nehir Somyürek1, Esra Uğur2
1Adana Numune Education And Research Hospital
2Okan University School Of Health Sciences

INTRODUCTION: As a descriptive study, this study was carried out among the nurses who are working in intensive care unit. Its aim is to indicate these nurses’ opinions and approaches about medical errors threatening patient safety in a training and research hospital.
METHODS: Sample of the descriptive study was formed by 99 nurses working in intensive care units (medical and surgical, cardiac surgery, cardiology, brain surgery, neonatal, and reanimation). Data were collected by data collection tool prepared by the investigators. The results were analysed with SPSS 15.0. The number of cases, percentage, and Chi-Square were used for the evaluation of the data.
RESULTS: It is indicated that 89.9% of the nurses are trained about patient safety, 51.5% of them think that medical errors frequently are performed by physicians, 59.6% of them trust their knowledge and awareness to prevent errors. 72.7% of the nurses reported that they witnessed at least one case threatening patient safety during their professional life. 38.7% of them expressed that they reported these errors to the primary physician of the patient and 81.6% of them did not complete a written report in the last year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Providing regular education not only for nurses but also for all healthcare professionals, creating a non-punitive system for reporting errors in a safe way, and disseminating patient safety culture improving practices were recommended to prevent medical errors which threaten patient safety in intensive care units.

Keywords: patient safety, medical errors, intensive care unit, nursing


Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Oluşturma: Hemşire Gözüyle Tıbbi Hatalar

Nehir Somyürek1, Esra Uğur2
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğini tehdit eden hatalara ilişkin düşünce ve yaklaşımlarındaki farklılıkların belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın örneklemini, dahiliye, nöroloji, çocuk hastalıkları, reanimasyon, genel cerrahi, beyin cerrahi, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan 99 hemşire oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu ile toplandı. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki-kare kullanıldı.
BULGULAR: Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin %89,9’unun hasta güvenliği ile ilgili eğitim aldıkları, %51.5’inin tıbbi hataları hekimlerin yaptığını, düşündükleri, %59.6’sının hatalardan korunmak için kendi bilgi ve farkındalığına biraz güvendiği belirlendi. Hemşirelerin %72.7’si mesleki hayatı boyunca yoğun bakımda hasta güvenliğini tehdit eden bir olaya tanık olduğunu belirtirken, %38.7’si tanık olunan hatada durumu hastanın doktoruna bildirdiğini %81.6’sı son bir yıl içerisinde hiç olay raporu yazıp vermediklerini bildirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakımlarda hasta güvenliğini tehdit eden hataların önlenebilmesi için düzenli olarak hasta güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi; bu eğitimlere yalnız hemşirelerin değil tüm sağlık personelinin dahil edilmesi; hata oluştuğunda güvenle raporlanabilmesi amacıyla cezalandırıcı olmayan bir raporlama sisteminin oluşturulması ve hasta güvenliği kültürü geliştirici uygulamaların yaygınlaştırılması önerildi.

Anahtar Kelimeler: hasta güvenliği, tıbbi hatalar, yoğun bakım ünitesi, hemşirelik


Nehir Somyürek, Esra Uğur. Creation of a Patient safety Culture in İntensive Care Units: Nurses' View to the Medical Errors. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 1-7

Corresponding Author: Esra Uğur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale