MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Authentic Leadership in Nursing [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 55-63 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.09226  

Authentic Leadership in Nursing

Kadriye Özkol Kılınç, Havva Öztürk
Department of Nursing Fundamentals and Management, Karadeniz Technical University Faculty of Health Sciences, Trabzon, Turkey

Nursing services require not only strong human relations and interaction but also provision of a high quality and productive patient care. Therefore, nurses should be motivated so that they can achieve their goals and there is need for leader nurses who will lead and guide the nurses in order to increase their performance and productivity. However, as stated by some studies done in our country, nurse managers do not always treat nurses equally and just or do not act ethically and thus fail to develop positive human relations when they carry out nursing services. In this sense, it is very important to have authentic leaders who assess knowledge objectively; are transparent, honest and clear in interpersonal relations; have self-awareness; know themselves with positive and negative sides and have developed internalized moral views. Since authentic leadership is important in nursing services as a service sector, in this review we try to explain the term and to emphasize its importance for nurses. Besides, during the reviewing studies it was found that the number of the studies done on this subject in Turkiye was quite small as compared with the studies done in other countries but authentic leaders may increase success of the group by influencing performance, motivation, job satisfaction and job commitment of nursing group positively.

Keywords: Hospitals, nurses, nursing, leadership.


Hemşirelikte Otantik Liderlik

Kadriye Özkol Kılınç, Havva Öztürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ve Yönetim Anabilim Dalı, Trabzon

Hemşirelik hizmetleri yoğun insan ilişkileri ve etkileşimin yanı sıra etkin, kaliteli ve verimli hasta bakım hizmetlerinin sunulmasını gerektiren sağlık hizmetleridir. Dolasıyla hemşirelerin bu hedefleri gerçekleştirebilmeleri için motive edilmesi, performans artışının ve verimliliğin sağlanabilmesi için grubu yönlendirecek ve başı çekecek lider hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ülkemizde bazı çalışmalarda belirtildiği gibi hemşire yöneticiler hemşirelik hizmetlerini yürütürken hemşireler arasında her zaman adalet ve eşitliği sağlayamamakta ve olumlu insan ilişkilerini kuramamakta ya da etik davranamamaktadır. Bu durumda hemşirelik mesleğinde; karar vermeden önce bilgiyi dengeli ve tarafsız değerlendiren, kişilerarası ilişkilerinde şeffaf-açık-dürüst olan, kendisini olumlu ve olumsuz yönleri ile tanıyıp öz farkındalığı olan ve içselleştirilmiş-özümsenmiş ahlak anlayışına sahip olan otantik liderlerin önemi büyüktür. Otantik liderliğin özellikle bir hizmet sektörü olarak hemşirelik hizmetleri açısından değerli olması nedeniyle bu derlemede, kavramın açıklanarak, hemşireler açısından önemine değinilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yapılan incelemelerde, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de bu konuda hemşirelere yönelik yapılan çalışma sayısının çok az olduğu saptanmıştır. Oysa otantik liderler, hemşirelik grubunun performansını, motivasyonunu ve iş doyumu, işe bağlılık düzeyini pozitif yönde etkileyerek grubun başarısını artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Hastaneler, hemşireler, hemşirelik, liderlik.


Kadriye Özkol Kılınç, Havva Öztürk. Authentic Leadership in Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 55-63

Corresponding Author: Kadriye Özkol Kılınç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale