ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’de Ekonomik Göstergeler İle İntihar Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ekonometrik Bir Analiz [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 218-227 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.92053  

Türkiye’de Ekonomik Göstergeler İle İntihar Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ekonometrik Bir Analiz

Ümit Çıraklı
Yozgat Bozok Üniversitesi, İi̇bf, Sağlık Yönetimi Bölümü, Yozgat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ulusal ekonomik göstergeler ile intihar hızı arasındaki ilişkilerin ve ekonomik faktörlerdeki değişimlerin intihar hızını etkileyip etkilemediğinin ortaya konulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kapsamda, 1974-2015 yılları arası reel GSYH, işsizlik, enflasyon ve kaba intihar hızı verileri ARDL (Autoregressive Distributed Lag) sınır testi yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir.
BULGULAR: Enflasyon ve işsizliğin kaba intihar hızı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Reel GSYH ile kaba intihar hızı arasında ise uzun dönemde doğru yönlü (0,453) ve istatistiksel olarak da anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p=0,000). Ekonomik krizlerin kaba intihar hızına etkisi açısından ise sadece 1994 ve 2001 ekonomik krizlerinin kaba intihar hızını anlamlı bir şekilde olumsuz etkilediği bulunmuştur (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda, reel GSYH açısından ekonomik büyümenin intihar hızına olumsuz etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ekonomik krizlerin ise intihar hızına çoğunlukla olumsuz etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik faktörler, kaba intihar hızı, ekonomik kriz.


The Relationship Between Economic Indicators and Suicide Rate in Turkey: An Econometric Analysis

Ümit Çıraklı
Yozgat Bozok University, Feas, Health Management Department, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to reveal the relationship between national economic indicators and suicide rate and, whether the changes in macroeconomic factors affect suicide rate in Turkey.
METHODS: In this context, real GDP, unemployment, inflation and crude suicide rate between 1974 and 2015 were examined using the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) bounds testing approach.
RESULTS: It was found that inflation and unemployment did not have a statistically significant effect on crude suicide rate (p> 0.05). There was a statistically significant (p=0.000) and direct relationship (0.453) between real GDP and crude suicide rate in the long term. In terms of the effects of economic crises on the crude suicide rate, it was found that only the 1994 and 2001 economic crises had a significant negative impact on the suicide rate (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it is concluded that economic growth in terms of real GDP has an adverse effect on mental health. Also it is conluded that economic crises have mostly negative effects on crude suicide rates in terms of mental health.

Keywords: Macroeconomic factors, crude suicide rate, economic crisis.


Ümit Çıraklı. The Relationship Between Economic Indicators and Suicide Rate in Turkey: An Econometric Analysis. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 218-227

Sorumlu Yazar: Ümit Çıraklı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (20 kere indirildi)
 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale